Ledelse af frivillige - motivation og følgeskab

”Jeg vil gerne blive bedre til at fastholde og motivere de frivillige hos os – og samtidig kunne lægge noget ansvar over til dem, så jeg er sikker på at opgaverne bliver løst”

Skal man lykkes med at lede frivillige, så er det allervigtigste at man kan motivere andre – og opnå følgeskab. For som leder af frivillige kan man ikke pålægge andre noget bestemt, men man kan anvende en masse andre redskaber til at skabe motivation, gejst og arbejdsglæde.

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset er målrettet til alle, der arbejder med ledelse af frivillige. Det kan være ansatte i frivillige organisationer, bestyrelsesformænd, frivillige koordinatorer mv.

Indhold

  • Hvad er motivation og hvad motiverer frivillige i dag? Konkrete redskaber til at arbejde med motivation af individer og grupper
  • Gennemgang af vigtige værktøjer i frivilligledelse: teamledelse, dialog, procesledelse, konflikthåndtering
  • Mit selv som leder: Hvordan opnå følgeskab i gennem mit lederskab?

Varighed

1 kursusdag af 7 timer varighed med oplæg, øvelser, refleksion over eksempler fra deltagernes dagligdag. Kurset kan desuden afvikles på en halv dag, hvor der dog vil være mindre vægt på øvelser og refleksion.