Bestyrelsen som arbejdsgiver

”Jeg oplever ind i mellem, at vi i bestyrelsen har svært ved at leve op til rollen som arbejdsgivere for vores ansatte. Dels kan jeg fornemme, at vi ikke får givet nok sparring i det daglige. Men vi har også svært ved at tage ting op, når der er problemer. Vi mangler nogle redskaber til at få styrket vores rolle.”

En del af mange bestyrelsers arbejde er at varetage ledelsesopgaven overfor en eller flere ansatte. Har man ikke i forvejen ledelseserfaring og er man ikke afklaret med, hvad det kræver og hvordan det kan gribes an, kan det være det være en stor mundfuld.

Kurset er en kort indføring i de vigtigste ledelsesmæssige principper og deltagerne får bl.a. et bud på fire konkrete søjler, som man kan bygge sin ledelse op omkring. Desuden leveres en række værktøjer ift. MUS-samtaler, daglig sparring, den svære samtale mv.

Kurset er målrettet bestyrelsesmedlemmer, som har ansvar for en eller flere ansatte.

Der vil på kurset blive rig mulighed for at tage konkrete problemstillinger op ift. den konkrete virkelighed, som man agerer i.

Varighed og form

Kurset varer 3 timer og vil være en blanding af oplæg, refleksion og diskussion