Nyt fra Laboratoriet

Luftfoto Filadelfia

02.01.2020

Laboratoriet har nu udvidet sit analyseprogram for genotypninger med følgende analyser:

CYP1A2, CYP3A4, CYP3A5 og UGT1A4, for detaljer henvises til laboratoriets hjemmeside.

De vejledende terapeutisk intervaller ændres som anført per 15. december 2019 for følgende antiepileptika,

Brivaracetam: 1,5-10,0 µmol/l

Eslicarbazepin: 30-105 µmol/l  (der har ikke tidligere været et interval for denne analyse)

Lacosamid: 10-40 µmol/l

Perampanel: 300-2800 nmol/l