Til konference i Rotterdam

Anne Vagner Jacobsen i Rotterdam

18.06.2019

Konferencen i Rotterdam hedder: The European Society of Traumatic Stress Studies, ESTSS. Den blev holdt fra den 13. til den 16 juni. Psykolog Anne Vagner Jacobsen var med på konferencen med en poster, der beskriver foreløbige resultater af forekomsten af PTSD og depression symptomatologi samt oplevet stress hos forældre til børn med en sværere behandlelig epilepsi. Tallene viser at 20% har symptomer svarende til PTSD, og 34 % har symptomer på moderat til svær depression.

Den stress forældrene oplever er tydeligst tidligt efter, at diagnosen er stillet og forældrenes oplevede sociale støttenetværk er en beskyttende faktor for deres oplevelse af stress. Barnets adfærd og trivselsmæssige funktionsniveau har ligeledes en betydning for forældrenes oplevede stress - jo større problemer barnet har, des mere stress oplever forældrene.

Kigger man på de demografiske data, ser man, at knap halvdelen af børnene går i en specialklasse eller på en specialskole og 39% er skoleudsat, hvilket indikerer at en meget stor del af familierne også skal forholde sig til barnets funktionsniveau i det daglige udover til behandling og håndtering af epilepsi.

Ligeledes er kun 65% af forældrene i arbejde. Langt størstedelen af de forældre der modtager tabt arbejdsfortjeneste er mødre. Resultaterne støtter op om, at man bør se familien som en helhed, når man behandler et barn med en sværere behandlelig epilepsi.

Emnet er et underudforsket område - men man ser lignende resultater og samme konklusioner hos andre indlagte børn og deres familie