Undersøgelse af patienttilfredshed

Center for Neurorehabilitering

14.05.2019

For første gang kommer der nu en national undersøgelse, der systematisk skal måle tilfredsheden med rehabilitering- og genoptræningsindsatsen  efter en hjerneskade. Den er skudt i gang 1. maj, og Filadelfia deltager også. 

- Center for Neurorehabilitering bakker op om, at alle indskrevne klienter, som udskrives med en genoptræningsplan, og pårørende benytter sig af muligheden for at deltage i undersøgelsen. Jeg forventer, at 30-40 klienter vil være omfattet af undersøgelsen, fortæller Susanne Reichel, socialkonsulent ved Center for Neurorehabilitering. 

Ved slutningen af et ophold sender Center for Neurorehabilitering et spørgeskema via e-boks. Der orienteres om vigtigheden af, at man deltager i undersøgelsen på planlægnings- og udskrivningsmøder, hvor pårørende og kommunale repræsentanter deltager. Projektet varer i 14 måneder.

- Undersøgelsen kan give os noget helt afgørende - nemlig hvad siger dem, det hele handler om? Sådan lyder det fra formand Merete Stubkjær Christensen fra styregruppen bag en nationale undersøgelse INDTRYK & UDTRYK. Undersøgelsen skal gennem spørgeskemaer og fokusgruppeinterviews systematisk undersøge tilfredsheden med rehabiliteringen hos patienter med hjerneskade eksempelvis sygdom eller ulykke  - og deres pårørende. 

- Efter et rehabiliteringsforløb skal patienter og pårørende tilbage og leve det liv, de ønsker. Derfor er deres mening om, hvad rehabiliteringsforløbet skal være, indeholde og sætte af mål, utroligt afgørende. Vi håber, at undersøgelsen vil lære os noget om, hvordan vi kan skabe en bedre rehabilitering, så endnu flere mennesker kan komme bedre tilbage i deres eget liv efter en erhvervet hjerneskade,” siger Merete Stubkjær Christensen, der til daglig er ledende overlæge på Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

 Det er første gang nogensinde, at regioner og kommuner fra hele landet går sammen om en national undersøgelse på området, og forventningerne er store til projektet, der løber frem til 2020.

 - Det er den første undersøgelse i Danmark, der giver patienter og pårørende på hjerneskadeområdet en stemme på tværs af regioner og kommuner. Professionelle har gode hensigter med de faglige indsatser, men hvordan opleves indsatserne af personer, der er ramt af en hjerneskade og deres pårørende? Det kan denne undersøgelse gøre os klogere på og med et brugerperspektiv danne grundlag for forbedringer af praksis,” siger undersøgelsens faglige projektleder Chalotte Glintborg.

 - Det er ikke altid dét, som de professionelle vurderer, som er mest betydningsfuldt set med patientens øjne, og der har ikke været stor tradition for at udforske indefra-perspektivet fra patienter og pårørende i Danmark,” tilføjer hun.

 Undersøgelsen gennemføres ved hjælp af et nyt it-redskab, der er udviklet til formålet. Herudover bliver der uddannet personale til at foretage mere dybdegående fokusgruppeinterviews i alle landets regioner. Samtlige fem regioner og 68 kommuner deltager i undersøgelsen.

 Årligt får cirka 12.000 en blodprop eller hjerneblødning, mens cirka 8.000 får hjerneskader af andre årsager. 35 procent af disse udskrives med en genoptræningsplan. Cirka 10.000 patienter og pårørende vil blive tilbudt deltagelse i undersøgelsen.

Læs mere om undersøgelsen