Diplom til Laboratoriet

Diplom til Laboratoriet

19.11.2018

Dansk Institut for Kvalitetssikring for Laboratorier i Sundhedssektoren, DEKS, har afholdt konkurrence blandt landets laboratorier - og Filadelfias laboratorie har deltaget med bravour.

Laboratoriet deltog i konkurrencen på hæmatologiområdet og modtag diplom for godt arbejde. Til konkurrencen skulle Laboratoriet bestemme nogle udvalgte blodkomponenter i fire udsendte kontrolprøver i løbet af 2018 - blandt andet hæmoglobinkoncentrationen. Populært kaldet blodprocenten. 

For at komme i det gode selskab blandt de bedste laboratorier i Danmark skulle de resultater, som Laboratoriet fandt, opfylde nogle strenge krav i forhold til det rigtige indhold i prøverne. Laboratoriet kendte ikke til prøvens indhold på forhånd. 

Laboratoriets resultater viste, at det overholdt kravene så godt, at Laboratoriet derfor fik et diplom. 

Dansk Institut for Kvalitetssikring for Laboratorier i Sundhedssektoren, DEKS, står for et samarbejde om kvalitet, og Filadelfias laboratorie er tilmeldt, så vi både overfor os selv og vores brugerne løbende kan følge og dokumentere analysekvalitet og iværksætte korrigerende handlinger, hvis en analyse har tendens til at give afvigene resultater. 

En stor del af laboratoriets arbejde består netop i at sikre analysernes kvalitet. Det er vigtigt i forhold til Filadelfias revirenter.