Individuel kognitiv behandling af voksne med PNES, PNES og epilepsi og psykiatrisk komorbiditet - klinisk behandlingsprogram

Individuel behandling af voksne. Behandlingen henvender sig til diagnostisk afklarede patienter med PNES, PNES og epilepsi og psykiatrisk komorbiditet (angst, depression, ADHD, autismespektrum-tilstand osv.) PNES er anfaldsfænomener, som ikke er epileptiske. 

Tilbud om indlæggelse forudgås af en visitationssamtale med vurdering af motivation og kognitiv funktion. Det er et fire ugers individuelt, struktureret kognitivt behandlingsforløb for patienter, der ikke kan eller ønsker et gruppeforløb. I dette indgår almindelig patientobservation med identifikation af belastningsfaktorer og psykopatologi, psykologisk undersøgelse, fysio- og ergoterapeutisk vurdering og udarbejdelse af kognitiv terapi, mindfulness, eksponering/afprøvning, patientundervisning i diagnose og anfaldshåndtering og andre relevante emner, psykologsamtaler, kropsterapi, motion, selvværds- og kompetencetræning og eventuelt musikterapi.

Efter udskrivelsen er der dels telefonopfølgning dels ambulant kontrol.

-tilbage til patientforløbsprogrammer-