Gentest

Gentest, der viser nedbrydningen af medicin

Laboratoriets genetiske analyser afdækker patienters evne til at omsætte udvalgte medikamenter. Mange lægemidler omsættes af leverenzymer, hvor CYP1A2,  CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 og UGT1A4 omsætter en meget stor del af receptpligtige psykofarmaka antidepressiva, antiepileptika og antikoagulantia.

En test af patienters CYP gener vil vise, hvor hurtigt og hvor meget medicin den enkelte patient forventes at omsætte. På basis af gentesten kan den behandlende læge således justere dosis og valg af lægemiddel for at opnå optimal effekt af behandlingen og reducere bivirkninger. Gentesten anvendes til at afdække hvor hurtigt og hvor meget medicin den enkelte patient har kapacitet til at nedbryde i leveren af CYP enzymerne. 

Svartider for gentest

Der kan forventes svartid på mellem en til to uger. For alle testere er 90 % af alle svar leveret inden for otte arbejdsdage. 

Indikatorer for gentest (en genotypning)

  • Ved opstart af en behandling eller opjustering af dosis ved mistanke om genetisk afvigelse.
  • Meget høje eller lave serumkoncentrationer ved standard-doser
  • Mange eller usædvanlige bivirkninger selv ved lave serumkoncentrationer (bivirkninger som følge af et ændret metabolitmønster).

Indikationen for en genotypning kan især være relevant ved behandling med tricykliske antidepressiva og neuroleptika med lavt terapeutisk indeks, der alt overvejende metaboliseres via CYP2D6, CYP2C19 eller CYP2C9-enzymsystemet.

En genotypning går på ingen måde forud for en grundig udredning af andre årsager til de uventede patientrespons der observeres.

CYP-enzymers rolle i leveromsætningen af lægemidler 

 Tilvirkning efter Jaguenoud Sirot E, Drug Saftety 2006: 735-768

CYP

Siden er opdateret juli 2020