Information til studerende i Center for Neurorehabilitering

Praktiksted

Center for Neurorehabilitering er en hospitalsafdeling, der organisatorisk hører under Epilepsihospitalet, Filadelfia. Centret, der ligger i naturskønne omgivelser, fik nye rammer i oktober 2019. Huset har 24 specialiserede pladser. Alle har enkeltværelser med bad. Det nye hus indholder også et stort træningsrum på 90 m2 og fem multifunktionsrum med blandt andet træningskøkken, pædagogisk værksted og undervisningsfaciliteter for afasiramte. 

Et helt nyt specialdesignet træningsområde i det fri med særligt udvalgte træningsredskaber giver nu mulighed for at aktivere, stimulere og udfordre patienter enten selvstændigt eller med terapeutisk hjælp. Gangstier med forskellige underlag og i forskellige niveauer understøtter neurorehabiliteringen.

Målgruppen

Målgruppen er voksne i alderen 18 år og opefter med følger efter moderat til svær erhvervet hjerneskade. Centrets vigtigste opgave er at bygge bro mellem sygehusbehandlingen og tilværelsen på længere sigt. Formålet er at yde optimal rehabilitering til mennesker med følger efter hjerneskade, således at de og deres pårørende kan opnå så god en tilværelse som muligt.

Personalesammensætningen

Personalet består af neuropsykologer, talepædagoger, socialkonsulenter, socialpædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, speciallæger og sekretærer. Ledelsen består af en ledende sygeplejerske og en ledende overlæge. Der er ansat cirka 70 medarbejdere.

Arbejdstilrettelæggelse

Der arbejdes i tværfaglige teams  og i miniteams omkring den enkelte klient. Centret er delt op i fire teams med fire eller fem patienter i hvert team. I hvert team er der tilknyttet teamkoordinator (som koordinerer og planlægger arbejdet), ergoterapeuter, fysioterapeuter, plejepersonale (som fungerer som kontaktpersoner). Endvidere er der tilknyttet socialkonsulent, talepædagog, neuropsykolog, neurologisk speciallæge og socialpædagog.

Fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialpædagoger og plejepersonale er alle med i det daglige arbejde på etagerne. Der foregår således en stor grad af supervision faggrupperne imellem. Det tværfaglige personale er oplært i behandlingsprincipper for rehabilitering.

Der arbejdes efter ABC-koncepterne (Affolter, Bobath og Coombs), neoropsykologiske principper og egenomsorgsprincippet. Den enkelte patients program er individuelt tilrettelagt afhængigt af personens egne mål og aktuelle tilstand. Størstedelen af rehabiliteringen foregår i funktionelle hverdagsaktiviteter. For hver patient udarbejdes tværfaglige målsætninger, der løbende evalueres ved miniteammøder. Den skriftlige dokumentation varetages for det meste elektronisk.

Arbejdstøj

Personalet i Center for Neurorehabilitering er iført træningsdragter, der udleveres ved ansættelsesstart. Dragterne vaskes på Filadelfias vaskeri. Der skal medbringes godt, praktisk fodtøj.

Organisering af praktikforløbet og praktikvejledningen for social- og sundhedsassistentelever

Daglig praktikvejleder er sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent. Eleven vil indgå i det tværfaglige team sammen med den daglige praktikvejleder og modtage supervision, også af de øvrige faggrupper, i forhold til håndtering af en person med følger efter hjerneskade.

Der vil være mulighed for at lære grundlæggende sundheds– og sygepleje samt enkelte specielle sundheds– og sygeplejeopgaver - tværfaglige uddelegerede terapeutopgaver - at deltage/indgå i rehabiliteringen ved aktiviteter, fx ridning, svømning, madlavning, hjemmebesøg, hjemmetræning, fritidsaktiviteter uden for centret, samt i tæt samarbejde med de pårørende.

Praktikken tilrettelægges ud fra elevens forudsætninger og gensidige forventninger til praktikopholdet. Vi forventer, at eleven er aktiv og engageret i egen uddannelse. Eleven kan være kontaktperson for en – to patienter i samarbejde med den daglige praktikvejleder.

Vejledningen tager udgangspunkt i refleksionsmodellen, hvor praktikvejlederen stiller uddybende spørgsmål til eleven og hvor situationen evalueres umiddelbart efter. Der vil være tid til at fordybe sig i relevante emner og eleven får i velkomstbrevet en vejledning til, hvordan der kan arbejdes med skriftlig refleksion.

Der afholdes uddannelsessamtaler hver uge, hvor elevens standpunkt evalueres, og der aftales hvilke mål eleven skal arbejde videre med. Elevens egne mål diskuteres og evalueres.

Andre under uddannelse på praktikstedet

Center for Neurorehabilitering har desuden ergoterapeut- og fysioterapeutstuderende. Vi har både ergoterapeut og fysioterapeut med klinisk vejlederuddannelse. 

Vi modtager studerende i alle praktikforløb.