Det kreative værksted på Filadelfia

kunstvaerksted7

Brugskunst

Det kreative værksted beskæftiger sig med fremstilling af brugskunst inden for stof, pileflet, smykker, læder og andre kreative materialer. På værkstedet kommer brugere med behov for særlig støtte i deres arbejdsliv. Rehabilitering og Udviklingscentret tilbyder beskyttet beskæftigelse, erhvervsafklaring, kompetenceudvikling og rehabilitering for blandt andet epilepsipatienter.

Alle kan noget

Med afsæt i individuelle planer afdækkes den enkeltes potentialer og muligheder. Alt sammen med henblik på at tilbyde det bedste tilbud inden for beskyttet beskæftigelse. Vi arbejder på at styrke arbejdsidentiteten, kompetenceudviklingen, livsglæde og ikke mindst tilliden til egen formåen - ud fra devisen - "Alle kan noget. Det handler om at finde ud af, hvad det er".

Til salg

Rehabilitering og Udviklingscenter har sin egen butik - Værkstedbutikken - hvor de fremstillede arbejder bliver solgt.

Læring og praksis

Læringen går hånd i hånd med målet om, at den enkelte bruger udvikler tillid til egen formåen - det være sig socialt, individuelt som fagligt. Her spiller medindflydelse, åbenhed, nysgerrighed og respekt for den enkelte en vigtig rolle. Der tilrettelægges læringsrum med afsæt i situeret læring, psykodynamisk og socialkonstruktivistisk læring, hvor det at udvikle sine kompetencer i fællesskab med andre er helt centralt.