Værkstedsbutikken på Filadelfia

Butik

Værkstedsbutikken er et tilbud til brugere med særligt behov for støtte i deres arbejdsliv. Her kommer brugere med udviklingshæmning, epilepsi, hjerneskade og psykiatriske diagnoser. Nogle af brugerne er fast tilknyttet kiosken, mens andre kommer som en del af et tidsafgrænset rehabiliteringsforløb. Mange af de ting, der bliver produceret på egne værksteder, bliver udbudt til salg i vores egen butik.

Åbningstider

Værkstedsbutikken holder åbent

      • Mandag - torsdag: fra kl. 10.00 til kl. 14.00
      • Fredag: fra kl. 09.30 til kl. 12.30

Mange opgaver

Opgaver i butikken kunne typisk være:

  • Kundebetjening og ekspedition, der stiller krav til, hvordan man fremtræder, sprogbrug, koncentration, tålmodighed, overblik, håndtering af kasseapparat, regne og give penge tilbage mv.
  • Prismærkning, hvor man udfordres på betjening af mærkemaskinen, instruktionsforståelse, holde fast i og gøre opgaven færdig, vedholdenhed og fokusering mv.
  • Dekoratørfunkton, at samarbejde om processen fra idé til opsætning..

Der er rigeligt at se til, og med salget af varerne skal der selvfølgelig nye varer på hylderne. For at det skal være en god oplevelse af komme i vores egen butik, skal der se ordentligt ud, og vores kunder skal have den bedste service.

Deles om opgaven

Til værkstedsbutikken er der tilknytttet seks brugere på vekslende tidspunkter. Nogle er fast tilknyttede brugere og andre kommer som en del af et tidsafgrænset rehabiliteringsforløb. Værkstedsbutikken er bemandet med fire brugere, når der er åbent.

Anerkendelse styrker

Vores pædagogiske afsæt bygger på den anerkendende pædagogik, der blandt andet kommer til udtryk i sprogbrug, kommunikation og konflikthåndtering. At lære i fællesskab med andre fordrer, at ting diskuteres og bearbejdes på gruppebasis. Vi opererer med en bred vifte af læringstilgange fra situeret læring, psykodynamisk læring, socialkonstruktivistisk læring og til adfærdsmodifikation.