Ambulante forundersøgelser og behandling på Filadelfia

Forundersøgelse hos en læge

Når en patient for første gang er henvist til Epilepsihospitalet, får patienten tid til ambulant forundersøgelse eller til en indlæggelse. Som hovedregel begynder forløbet på Epilepsihospitalet med en ambulant forundersøgelse hos en læge. Den varer cirka en time.

Ved forundersøgelsen optages journal, og der lægges en plan for undersøgelse og behandling. Planen kan betyde, at patienten indlægges til nærmere undersøgelse og eller behandling. I så fald indlægges patienten på en af Epilepsihospitalets fem sengeafdelinger.

Det mest almindelige er dog, at patienten og lægen aftaler et ambulant forløb, hvor forskellige undersøgelser, navnlig EEG, MR-hjerneskanninger og blodprøver er relevante. Behandlingen sker hovedsagelig med medicin, og patienten kommer til ambulante konsultationer, hvor vi vurderer effekten af medicinen.

Vi tager blodprøver, som Epilepsihospitalets laboratorium undersøger for antiepileptika. Vi stiler mod, at patienten beholder samme læge. 

Se filmen om Ambulatoriet

Mellem ambulante konsultationer

Mellem de ambulante konsultationer har patienten mulighed for telefonkonsultationer med den behandlende læge eller med ambulatoriesygeplejersker, som kan træffes på faste tider hver uge. Læger og sygeplejersker arbejder sammen i teams, så patienter får både en fast kontaktlæge og en fast kontaktsygeplejerske.

Se pjece om kontaktsygeplejersken

Andre undersøgelser er muligvis nødvendige

En del af Epilepsihospitalets patienter får behov for neuropsykologisk undersøgelse og psykologkonsultationer. De fleste patienter, som har været indlagt på Epilepsihospitalet, fortsætter i en ambulant behandling. I alt cirka 3.000-4.000 patienter møder en eller flere gange årligt til ambulant konsultation på Epilepsihospitalet. Konsultationerne finder sted hos læger, sygeplejersker og psykologer i hospitalets administrationsbygning og på Børn med Epilepsi (Neuropædiatrisk Afdeling).

Om EEG og MR-hjerneskanninger

EEG

EEG (ElectroEncefaloGrafi) er en undersøgelse, hvor der bliver sat elektroder på patientens hoved. På den måde er det muligt at aflæse de elektriske svingninger fra den yderste del af hjernebarken. Hvis en patient har epilepsi, så vil der ofte være unormale svingninger - også i perioderne mellem anfald. EEG kan bruges til at fastlægge, hvilken type epilepsi, patienten har. EEG kombineres ofte med video-optagelse, så vores personale kan sammenholde information om eventuelle anfald og udsvingene i EEG.

MR-skanning

MR-skanningen (Magnetisk Resonans Skanning) af hjernen er en vigtig undersøgelse ved epilepsi. Ved skanningen kan vi se, om der er forandringer i selve hjernevævet. Det kan være følger efter en blodprop eller en hjerneblødning, svulster, misdannelser eller følger efter hjernebetændelse. MR-skanningen foregår på et andet hospital, oftest Hvidovre Hospital.

Om diagnose

Diagnosen ”epilepsi” bliver stillet, når en person har haft to uprovokerede epileptiske anfald. Diagnosen koncentrerer sig meget om selve anfaldene. Derfor er patientens, pårørendes og fagfolks beskrivelse af anfaldene meget afgørende for, at lægen kan stille diagnosen. Undersøgelse med f.eks. EEG kan være en hjælp til at stille diagnosen.

Lægen vurderer altså beskrivelsen af anfaldene og lægger denne vurdering til grund for sin diagnose. Men både anfaldsbeskrivelser og vurderingen af dem er ikke nødvendigvis helt præcise. Det sker derfor, at en epilepsidiagnose er ukorrekt. Og i sjældne tilfælde at en patient med epilepsi ukorrekt har fået stillet en anden diagnose.

Epilepsihospitalet Filadelfia modtager en del patienter, hvor det er meget svært at stille en præcis diagnose. Til tider er det derfor nødvendigt for os at tage stilling til, om epilepsidiagnosen er korrekt. Epilepsihospitalet har en meget stor ekspertise til rådighed og kan have patienterne indlagt gennem længere tid, så vi kan foretage anfaldsobservationer og supplere med video-optagelser og video-EEG.