Patientinformation ved ambulant behandling, undersøgelse og indlæggelse på Filadelfia

Patientinformation

Et ophold på Epilepsihospitalet kan være af kortere eller længere varighed. Det kommer helt an på, om du skal til ambulant undersøgelse, behandling eller om du skal indlægges. Her får du lidt patientinformation - en række praktiske oplysninger i forbindelse med dit besøg hos os. Hvis du endnu ikke er visiteret til Epilepsihospitalet, kan du læse om dine muligheder for henvisning.

Patientforløbet i praksis

Når vi har modtaget henvisningen fra din læge eller hospitalet, vurderer en af Epilepsihospitalets visiterende overlæger henvisningen. Forundersøgelse i ambulatoriet planlægges, og relevante journaler fra andre sygehuse rekvireres.

Ambulant forløb

Du møder til forundersøgelse, der varer ca. 1 time. Sammen med lægen drøfter du diagnosen og mulighederne for undersøgelse og behandling - læs her mere om den ambulante forundersøgelse.

Indlæggelse

Efter den ambulante undersøgelse kan der være behov for, at du bliver indlagt i kortere eller længere tid. Hvis du skal indlægges, så forsøger vi at få det til at passe bedst muligt med din hverdag. Du vil i givet fald blive indlagt på en af Epilepsihospitalets korttids-sengeafdelinger. En indlæggelse varer i gennemsnit tre uger, men kan selvfølgelig vare kortere eller længere tid

Efterambulant forløb

Når du ikke er indlagt mere, vil der som regel være behov for, at du kommer til undersøgelser og kontrol i vores ambulatorium. En forundersøgelse fortsætter hyppigt i et ambulant forløb med efterambulante besøg hos læge og eventuelt sygeplejerske med måneders mellemrum.

Før indlæggelse

Skal du til Epilepsihospitalet med offentlig transport eller i egen bil, så kan du planlægge turen på hjemmesiden ved at finde kontaktsiden for den afdeling du skal på. Her finder du et kort, hvor du kan indtaste turen både ved brug af egen transport, og hvis du benytter offentlige transportmidler.

Godtgørelse for transport til og fra Epilepsihospitalet

Der er regler for, hvornår du som patient på Epilepsihospitalet har ret til at blive kørt, kan få betalt din transport eller selv må sørge for transport. Regionerne fortolker imidlertid reglerne forskelligt. Du skal derfor kontakte din Region, for at få de præcise regler at vide.

Ved indlæggelse:

Ved ankomst til Epilepsihospitalet skal du henvende dig på den afdeling, du skal indlægges på.

Husk at medbringe:

 • Epilepsihospitalets indkaldelsesbrev
 • Sygesikringsbevis
 • Toiletsager
 • Eget tøj til hele døgnet
 • Sportstøj
 • Aktuel medicin
 • Anfaldskalender
 • Vaccinationskort
 • Evt. radio/Mp3/bærbar pc
 • Evt. læsestof
 • Evt. mobiltelefon

Du bør ikke medbringe

Større pengebeløb, kostbare smykker eller dyre ejendele. Hospitalet har ikke erstatningspligt, hvis du mister dine ejendele på grund af tyveri.

Under indlæggelsen

Besøgstid

Der er fri besøgstid på Epilepsihospitalet, dog under hensyntagen til undersøgelser og behandling. Generelt skal der være ro på afdelingerne kl. 23.

Kantine og butik

Som patient kan du og dine gæster/pårørende benytte kantinen og butikken, som har åbent på alle hverdage. Se nærmere på siden faciliteter.

Telefon til hospitalet

Du finder kontaktmuligheder ved at klikke ind på de respektive afdelinger under siden kontakt

Rygning

Hospitalet er røgfrit. Rygning er kun tilladt udendørs.

Kost- og ernæringspolitik

Det overordnede formål med kost- og ernæringspolitikken er:

 • At den indlagte patient får en kost, som giver de bedste betingelser for et optimalt behandlingsforløb, svarende til den danske institutionskost
 • At den ambulante patients ernæringstilstand følges pga. mulige bivirkninger fra den antiepileptiske medicinske behandling
 • At patienter, pårørende og brugere som benytter kantinen skal have mulighed for et sundt og årtidsvarieret kosttilbud, som lever op til de Nordiske næringsstofanbefalinger (NNR).

Formålet med kost- og ernæringspolitikken er:

 • At kosten betragtes som en del af behandlingen
 • At personalet tværfagligt skal have fokus på patientens ernæringssituation
 • At kosten  sammensættes individuelt efter behov og med løbende stillingtagen til ændring efter behov
 • Måltidet skal kunne indtages i et så roligt og afslappet spisemiljø som muligt
 • Der skal kunne tilbydes relevant information til patienter og sundhedspersonale
 • Retningslinjer for levnedsmiddelhygiejne overholde

Motionscenter

Du er velkommen til at bruge Filadelfias motionscenter. Du kan få mere at vide om motionscentrets åbningstider på den afdeling, hvor du er indlagt.

Mens du er indlagt, har du også mulighed for andre aktiviteter som badminton, løbeture, gymnastik, volleyball samt afspænding. Se mere under faciliteter.

Værksteder

Du kan blive henvist til et af de mange værksteder på Rehabilitering og Udviklingscenter. Her er der blandt andet tekstilværksted, læderværksted og smedeværksted.

Ved udskrivning

Udskrivningsbrev

Når du bliver udskrevet fra Epilepsihospitalet, sender vi et udskrivningsbrev til din praktiserende læge og til den henvisende læge/afdeling.

Journalindsigt

Du har ret til at læse din journal og få forklaret, hvad der står, samt til at få en kopi af journalen. Der kan dog være undtagelser, som afdelingens overlæge eller afdelingssygeplejerske tager stilling til.

Klager

Ønsker du at klage over den behandling, du har fået på Epilepsihospitalet, kan du gøre det mundtligt eller skriftligt. Det gælder også, hvis du vil klage over andre forhold under din indlæggelse. Du kan kontakte afdelingens overlæge eller afdelingssygeplejerske, som kan fortælle dig, hvilken klageinstans, du skal klage til.

Idéer og forslag

Vi vil meget gerne høre, hvis du har gode idéer og forslag til, hvordan vi kan gøre opholdet på Epilepsihospitalet bedre. Du kan aflevere dine forslag til afdelingssygeplejersken eller sende en mail med dine forslag til filadelfia@filadelfia.dk.