Hvordan bliver jeg henvist til Filadelfia ?

Henvisning til Filadelfia

Filadelfia får mange patienter via den frie henvisningsret, hvor den alment praktiserende læge henviser patienter til os. Sygehusenes neurologiske afdelinger, børneafdelinger, privatpraktiserende speciallæger i neurologi eller pædiatri henviser også i stor udstrækning patienter til undersøgelser og behandling på Epilepsihospitalet. Dermed bliver patientens vej til specialiseret behandling kort. Hvis du har brug for en henvisning til Epilepsihospitalet, kan du få en henvisning enten via din egen læge, den sygehusafdeling du går til kontrol på, eller hos specialpraktiserende neurologer eller neuropædiatere.

Frit sygehusvalg er gratis for dig

Som patient har du ret til at blive henvist til Epilepsihospitalet, uanset hvor i landet du bor. Du kan over for praktiserende læge, bede om at blive henvist til undersøgelse og behandling på Epilepsihospitalet Filadelfia. Det samme kan du over for hospitalers neurologiske afdelinger, børneafdelinger og privatpraktiserende speciallæger i neurologi eller pædiatri. Det frie sygehusvalg er den direkte vej til højt kvalificeret undersøgelse og behandling på Epilepsihospitalet Filadelfia. Det er gratis for dig at få behandling på Epilepsihospitalet - det er din region, der betaler for behandlingen. Du kan læse mere om de regler, der gælder for det frie sygehusvalg.

Henvisning til Center for Neurorehabilitering

Henvisning til Center for Neurorehabilitering sker typisk via den ansvarlige hospitalslæge, den praktiserende læge eller den kommunale myndighedsperson. Center for Neurorehabilitering er ikke omfattet af det frie sygehusvalg, og der gælder specielle regler for afregning.