Om behandling af epilepsi med ketogen diæt

Læs pjecen

Til voksne 
Til børn

Hvad kendetegner den ketogene diæt

Diætmaden indeholder store mængder fedt, tilstrækkelig mængde protein og minimal mængde kulhydrat (sukker). Kulhydrat gives primært i form af frugt og grøntsager.

Effekt af den ketogene diæt

Den ketogene behandling kan mindske antallet af anfald. Hvor meget afhænger af, hvilken type epilepsi patienten har. Videnskabelige undersøgelser viser, at halvdelen af patienter på ketogen diæt har mindst 50% færre anfald. Desuden er patienternes velbefindende forbedret i form af bedre adfærd, søvn, kontakt mv.

Alle epilepsityper kan behandles

Alle epilepsityper kan behandles med ketogen diæt. Patienten kan starte behandlingen, hvis 2-3 fuldt afprøvede medicinske præparater ikke har vist nogen mærkbar effekt.

Alle der har fået konstateret epilepsi kan henvises til diætbehandling gennem egen læge eller det lokale sygehus.

Hurtige tegn

Effekten af diæten vil ofte vise sig i løbet af de første tre måneder. Hvis patienten i denne periode får færre anfald eller får en bedre almen tilstand, så kan der med fortsat behandling, opnås yderligere effekt. Behandlingen fortsættes almindeligvis 2-3 år.

Fire former for diæt.

På Epilepsihospitalet tilbyder vi fire former for diæt: Klassisk ketogen Diæt, MCT Diæt, Modificeret Diæt og LGIT Diæt.

Klassisk ketogen diæt

Behandlingen starter ambulant på Epilepsihospitalet, hvor patienten bliver undersøgt og får en forberedende samtale. Patienten starter diæten under en 8 dages indlæggelse og fortsætter den i eget hjem. Der tages løbende blodprøver, og patienten er i tæt kontakt med vores ketogene team, som består af læger, diætister og sygeplejersker.

Diætisten tilpasser diæten til patientens behov og lægger en diætplan, der skal følges nøje. Diætplanen tager udgangspunkt i patientens spisevaner, kultur osv.

MCT Diæt

Medium Chain Triglycerid, MCT Diæt er en ketogen diæt, der i forhold til start, virkemekanisme og effekt ligner den klassiske ketogene diæt. Diæten adskiller sig ved at bestå af mellemkædede fedtsyrer, der giver plads til lidt flere kulhydrater. 

Modificeret Diæt

Modificeret Diæt - til både børn og voksne

Epilepsihospitalet tilbyder også en modificeret udgave af ketogen diæt kaldet: Modificeret Atkins diæt. Den bygger på de samme diætprincipper om få kulhydrater og meget fedt i maden.

Modificeret Atkins diæt kræver ikke indlæggelse og vælges i samråd med læge og sygeplejerske ved forundersøgelsen. Diætbehandlingen starter efter en grundig vejledning af diætist og sygeplejerske. Herefter skal patienten selv passe diæten hjemme og selv være ansvarlig for sammensætning af sin kost, hvor den samlede daglige kulhydratmængde er 10 - 15 gram. Epilepsihospitalet tilbyder behandlingen til både børn og voksne.

LGIT Diæt

Ved Low Glycemic Index Treatment, LGIT Diæt udvikles ikke ketose. Lavt stabilt blodsukker menes at give effekt. I LGIT Diæten tilbydes flere kulhydrater med lavt glykæmisk index, og der introduceres muligheder for at ombytte kulhydrater.  

Kontakt 

Overlæge Margrethe Sophie Kölmel - Neuropædiatrisk Afdeling
email: mskl@filadelfia.dk
Tlf  58 27 10 58