Om behandling af epilepsi med kirurgi

Der er mange spørgsmål, når man står over for en operation. På denne side vil vi derfor give dig nogle svar på de spørgsmål, som vi ved, mange gerne vil have svar på. Du kan altid få svarene uddybet eller få svar på andre spørgsmål, hvis du kontakter Epilepsihospitalet.

 • Hvem kan opereres?
 • Hvordan bliver man henvist?
 • Hvor lang er ventetiden?
 • Hvor bliver man opereret?
 • Hvordan er resultaterne?
 • Social- og psykologisk støtte
 • Hvilke risici er der?
 • Hvordan efter operationen?

Mange patienter (25-30 %) har hyppige anfald, selv om de får medicin mod epilepsi. Her kan operation være en mulighed. For at afklare denne mulighed må patienten gennem flere meget grundige undersøgelser.

Hvem kan opereres?

Hvis anden eller tredje slags epilepsimedicin ikke fjerner anfaldene, eller hvis medicinen giver svære bivirkninger, så bør man overveje at lade sig undersøge for senere at kunne opereres.

Det er dog en betingelse, at anfaldene er så svære, at de udgør en afgørende hindring for patientens skolegang, uddannelse eller arbejde - samt almindelige livsudfoldelse.

For at blive opereret, kræves det:

At epilepsien udgår fra ét sted (det såkaldte focus) i hjernen

At dette sted skal kunne fjernes uden alvorlig risiko for mén som f.eks. halvsidig lammelse, tale- eller hukommelsesforstyrrelser. Man skal med andre ord kunne "undvære" den del af hjernen, hvorfra anfaldene udgår.

Hvordan bliver man henvist?

Man skal henvises af sin egen læge eller af hospitalet til Epilepsihospitalet eller til Rigshospitalets Epilepsiklinik, Neurocentret.

Hvor lang er ventetiden?

Der kan godt gå fra 6 til 9 måneder fra henvisning til operation. Patienten skal gennem en række undersøgelser: video-EEG, MR-skanning og evt. andre billeddannende undersøgelser af hjernen samt en omfattende psykologisk undersøgelse. Når undersøgelserne er færdige, vurderes resultaterne af lægerne i Epilepsikirurgi-gruppen, og de beslutter, hvad der videre skal ske.

Hvor bliver man opereret?

I Danmark foregår alle operationer på Rigshospitalet, neurokirurgisk afdeling. I særligt vanskelige tilfælde kan patienten behandles i udlandet, først og fremmest i USA.

Hvordan er resultaterne?

Resultaterne fra operationerne for tindingelaps-epilepsi viser, at:

 • 60-70 % bliver anfaldsfrie,
 • 40-50 % bliver anfaldsfrie ved operation uden for tindingelappen.
 • Mange af de ikke-anfaldsfrie får væsentligt færre anfald
 • 5-10 % ikke opnår bedring ved operationen.

Social- og psykologisk støtte

Epilepsihospitalet holder et møde for grupper af patienter og pårørende inden operationen. Vi opfordrer patienter og deres familier til at holde kontakt med hinanden efter operation, så de kan udveksle viden og erfaringer.

Hvilke risici er der?

Ved alle operationer er der risiko for komplikationer med fuld bedøvelse samt risiko for infektioner. Det gælder også ved operationer i hjernen. Dertil kommer naturligvis de risici, der forbundet med selve indgrebet i hjernen, og de bivirkninger dette kan medføre. Bivirkningerne er afhængige af, hvor i hjernen operationen er foretaget.

Hvordan efter operationen?

Alle patienter der er blevet opereret for epilepsi, skal gennem en opfølgning (på Epilepsihospitalet eller Rigshospitalet), hvor er der et fast opfølgningsprogram de første 24 måneder efter operationen.