Voksne med epilepsi

Mange mennesker, der har epilepsi, lever en hel normal tilværelse og er i stand til at klare et arbejde på normale vilkår. På trods af at de har en kronisk lidelse, som de skal tage hensyn til. Deres epilepsi er måske velbehandlet, og de har tilrettelagt deres hverdag sådan, at epilepsien ikke påvirker deres arbejdsindsats eller spiller nogen væsentlig rolle i deres arbejdsliv. De har fundet en fornuftig balance mellem arbejde, fritid og epilepsien.

Men en aktiv epilepsi kan medføre alvorlige problemer, som gør det svært at få og fastholde et arbejde. En epilepsi kan for nogle betyde, at de ikke længere kan varetage det arbejde, som de har haft. Nogle kan måske godt arbejde, men har så til gengæld ingen ressourcer tilbage til et liv ved siden af. Det kan have konsekvenser af økonomisk art.

En del med en svært behandlelig epilepsi, kan have så store vanskeligheder med at klare dagligdagen i eget hjem, at der kan være behov for praktisk støtte.

Læs hæftet 

Voksne og epilepsi