Unge med epilepsi

Når du som ung nærmer dig de 18 år, er der mange ting og spørgsmål, som melder sig, men ofte sker tingene naturligt, og spørgsmålene besvares nemt henad vejen. De fleste unge fortsætter efter folkeskolen på en ungdomsuddannelse, søger SU, tager et fritidsjob, flytter hjemmefra eller flytter i ungdomsbolig eller på kollegie og verden ligger åben med et hav af muligheder.

De samme muligheder er tilstede for unge med epilepsi, og der stilles samme krav om uddannelse, selvforsørgelse m.v. som til alle andre unge. Den unge med epilepsi vil gerne leve og være som andre jævnaldrende. Sådan skal det som udgangspunkt også være! Allerede i folkeskolen skal de unge tage stilling til, i hvilken retning de vil gå erhvervsmæssigt. For unge med epilepsi kompliceres det valg, da der også skal tages hensyn til epilepsiens konsekvenser og barrierer.

Nogle unge med epilepsi kan havne i en situation, hvor de ikke naturligt kan følge den vej, som andre unge gør, og der er behov for særlig rådgivning og måske nogle støttemuligheder. Vi vil forsøge at give nogle bud på, hvordan du som ung skal begå dig med din epilepsi og derved forsøge at bryde nogle barrierer ned, så vejen til uddannelse, erhverv og andre ting bliver så skånsom som muligt. Det er vigtigt, at den unge med epilepsi ikke løber panden mod muren flere gange end højst nødvendigt.

Det er vigtigt at understrege, at epilepsi skal behandles medicinsk, såvel som socialt. Det vil sige at der kan være situationer, hvor en medicinsk behandling ikke fungerer optimalt og hvor det er den unge, som skal indrette sit liv lidt anderledes. Med andre ord - du skal lære at leve med din epilepsi.

Læs hæftet

Unge og epilepsi