Børn med epilepsi

Er du forældre til et barn med epilepsi, kan der være mange bekymringer og spørgsmål. Trives barnet og fungerer i de sammenhænge, som det indgår i, hvad enten det er i daginstitutionen, i skolen eller i fritidslivet? Fungerer familielivet, når I har et barn, som kræver særlig opmærksomhed og får jeres øvrige børn den samme opmærksomhed? Og hvordan fungerer samlivet og jeres muligheder for hele tiden at bevare overblikket samtidig med, at jeres voksen- og arbejdsliv også skal fungere?

Mange spørgsmål dukker op. De kan være vanskelige for den enkelte at svare på. For at få et godt forløb og for at få tingene til at lykkedes, er det vigtigt, at I har lært at leve med epilepsien og accepteret de begrænsninger, som den kan medføre. For børnene er det ofte forældrene, som forsøger at sætte begrænsningerne, så barnet kan lære at leve med sin epilepsi. Det er også vigtigt med en viden om hvilke muligheder, der er for støtte og ikke mindst viden om, hvor man får hjælpen og af hvem. I overgangen fra barn til voksen er der ofte mange forskellige fagpersoner omkring dig, som ikke har den nødvendige viden om netop din epilepsi.

Læs hæfterne

Børn og epilepsi

Børn og epilepsi - praktiske råd