Praktiske oplysninger

Kontakt os

Hvis du er interesseret i at booke os til undervisning, en konsulentopgave, en samtale eller supervision kan du kontakte os her.

Undervisning og foredrag i din organisation

Vi har her på siden beskrevet en række forslag til temaer og indhold, som kan danne udgangspunkt for et kortere eller længere kursusforløb i din organisation.  Vi tilrettelægger altid det endelige kursusindhold i samarbejde med dem, som benytter sig af os som undervisere. Så kan begge parter være sikre på, at kurset er målrettet og har relevans for deltagerne.

Vi har følgende priser for undervisning og foredrag op til 30 personer

14.500 kr. for 8 timer
8.500 kr. for 4 timer
5.500 kr. for 2 timer

Er der tale om undervisning eller foredrag af mere end 30 personer tillægges ovenstående priser 20 %. Prisen inkluderer vores forberedelse og transporttid, men er eksklusiv moms og kørsel efter statens høje takst. Det vil sige, at udgiften til transport lægges oveni honoraret.

Timesatsen for yderligere arbejde i forbindelse med undervisning og foredrag er 1.250 kr. eksklusiv moms. 

Konsulentopgaver i din organisation

Vores konsulentforløb tilrettelægges altid i tæt samarbejde med den enkelte organisation. Dette gøres typisk på et indledende møde, hvor opgaven gennemgås, og rammerne for det videre forløb lægges fast.

Prisen for et konsulentforløb fastsættes, når opgaven er klarlagt. Derefter kommer vi med et tilbud, som kan danne udgangspunkt for en fastsættelse af den endelige pris.

Samtaler og konfliktløsning

Vores samtaler henvender sig til enkeltpersoner eller grupper i organisationer, virksomheder, kommuner og sogne. Du kan også benytte vores tilbud som privatperson, par eller familie.

Vi har tavshedspligt og foretager ingen registrering.

Samtalerne kan finde sted på Filadelfia Uddannelse i Dianalund. Supervision eller konfliktløsning for grupper kan foregå alle steder i landet, hvor der så også betales for vores transport.

Priser for samtaler, supervision og konfliktløsning

Samtaler for enkeltpersoner pr. time: 850 kr.

Samtaler for par og familier pr. time: 850 kr.

Supervision for grupper (min 3 pers.): 425 kr. pr. gang pr. person.

Konfliktløsning: 900 kr. pr. time for indledende møde. 1300 kr. pr. time for meditation.

Om moms

1. januar 2018 pålægges moms på alle vores priser - de angivne priser ovenfor er eksklusive moms.

Siden er opdateret 14. 8. 2023