Om skoledagen og forældrekontakt på Børneskolen på Filadelfia

Bevægelse og leg er en del af skoledagen

Skoledagen begynder klokken 8.30. Formiddagen består af tre blokke á to lektioner. Imellem blokkene er der et frikvarter på tyve minutter og en spisepause på 50 minutter, hvor eleverne efter spisning får bevægelse og leg ind i hverdagen i skolegården med mange forskellige legeredskaber.
Ind- og mellemtrinnet har blandt andet:

  • Fodbold
  • Basketball
  • Bordfodbold
  • Bordtennis
  • Moon-cars.

Lærerne holder tilsyn i frikvartererne, og det er en vigtig del af skolens observation af den enkelte elevs sociale kompetencer.

Vi underviser i folkeskolens obligatoriske fag

Eleverne undervises i folkeskolens obligatoriske fag med afsæt i Børne- og Undervisningsministeriets vejledende timetal. Vi underviser både efter materialer fra børnenes hjemskole og fra skolen. Desuden tilbyder skolen undervisning i svømning for de faste elever. Hver anden uge besøger klasserne det kommunale bibliotek, hvor der er mulighed for at låne materialer.

Skolen har tæt kontakt med forældrene

Skolen har en meget tæt kontakt med elevernes forældre under hele skoleforløbet.  Under skoleforløbet er det elevens klasselærer, der har den daglige kontakt med forældrene.