Om skoledagen og forældrekontakt på Børneskolen på Filadelfia

Skoledag og lang spisepause

For elever indlagt til udredning

Skoledagen begynder som regel klokken 8.30. Formiddagen består af to blokke á to lektioner. Imellem blokkene er der et frikvarter på tyve minutter, som børnene tilbringer i skolegården med mange forskellige legeredskaber. De kan blandt andet spille fodbold, basketball, bordfodbold, bordtennis og køre i moon-cars. Lærerne holder tilsyn i frikvartererne, og det er en vigtig del af Børneskolens observation af den enkelte elevs sociale kompetencer.

For elever der går fast på specialskolen

Skoledagen begynder som regel klokken 8.30. Formiddagen består af tre blokke á to lektioner. Imellem blokkene er der et frikvarter på tyve minutter og en spisepause på 50 minutter, som børnene tilbringer i skolegården med mange forskellige legeredskaber. De kan blandt andet spille fodbold, basketball, bordfodbold, bordtennis og køre i moon-cars. Lærerne holder tilsyn i frikvartererne, og det er en vigtig del af Børneskolens observation af den enkelte elevs sociale kompetencer.

Undervisning i folkeskolens obligatoriske fag og i små klasser

Eleverne undervises i folkeskolens obligatoriske fag. Vi underviser både efter materialer fra børnenes hjemskole og fra Børneskolen. Desuden tilbyder Børneskolen undervisning i svømning for de faste elever. Hver anden uge besøger klasserne det kommunale bibliotek, hvor der er mulighed for at låne materialer i form af bøger, bånd og Cd’er til undervisningen og til fritiden.

Klasserne består gennemsnitligt af fire-fem elever. Det giver en god og tryg stemning for eleverne og giver samtidig lærerne optimale betingelser for at få indblik i den enkelte elevs faglige niveau. Klasselokalerne er indrettet, så eleverne kan have deres egen arbejdsplads. Der er en computer med internetadgang til hver elev. Computerne anvendes primært til undervisning – ikke mindst som arbejdsredskab for eleverne. Eleverne fra epilepsiafdelingen bruger desuden computerne til at kommunikere med deres hjemskole og hjemklasse.

Efter udredningsopholdet på Børneskolen skrives en skoleudtalelse, der indeholder skolens observationer samt oplysninger om skolegangens forløb og elevens epilepsi. Udtalelsen sendes til forældrene og efter aftale med dem andre relevante aktører i hjemkommunen.

Tæt kontakt mellem skole og forældre

Børneskolen har en meget tæt kontakt med elevernes forældre under hele skoleforløbet. Oftest har vores elever en forælder medindlagt, så der er mulighed for daglig kontakt mellem skole og forælder. Skoleforløbet indledes med en samtale mellem forældre, barn og klasselærer. Under skoleforløbet er det elevens klasselærer, der har den daglige kontakt med forældrene. Når skoleforløbet afsluttes, indbydes forældrene til en samtale, hvor klasselæreren konkluderer på forløbet og giver gode råd med på vejen. Indholdet i den kommende skoleudtalelse drøftes, så elevens forældre er sat ind i konklusionerne