Filadelfias forskning

Forskningen på Epilepsihospitalet Filadelfia er et samarbejde på tværs af organisationen mellem læger, psykologer, molekylærbiologer, sygeplejersker og andet forskningsaktivt personale.

Foto laboratorie

Forskningsmedarbejdere

Professor og ledende overlæge, Ph.D., Sándor Beniczky
Professor, Guido Rubboli
Overlæge, Elena Gardella
Overlæge, Marina Nikanorova
Leder af Afsnit for Epilepsigenetik og Personlig Medicin, Ph.D., Rikke Steensbjerre Møller
Genetisk assistent/forskningssygeplejerske Anne Forsingdal Højte Hansen
Læge, Ph.D.-studerende Alan Bayat
Phd., Post.doc. Anne Vagner Jacobsen
Diakon, lærer, Ph.d.-studerende Conny Hjelm

Udviklingskoordinator  

Line Overgaard

Sekretær

Trine Lau