Den administrative stab på Filadelfia

Inden for den administrative stabs områder yder vi kvalificeret rådgivning, opfølgning, planlægning og gennemførelse af opgaver og projekter for såvel bestyrelse, direktion, afdelingsledelserne og medarbejdere samt over for øvrige samarbejdspartnere.

Den administrative stab tæller 20 medarbejdere. AC-/HK-/IT-medarbejdere, IT-elever samt sygeplejersker, der arbejder som konsulenter.

Adresse

Kolonivej 1
4293 Dianalund

Den administrative stab

Peter Henriksen

Stabchef og leder af økonomifunktionen
Peter Henriksen

Tlf. 20 26 14 11
Email: pethe@filadelfia.dk

IT-funktionen

Foto Jens Glad

IT-chef
Jens Glad

Tlf. 21 79 05 45
Email: jegl@filadelfia.dk

Løn- og personalefunktionen

Foto Gitte Fiirgaard

Teamleder HR og udvikling
Gitte Fiirgaard

Tlf. 61 55 44 22
Email: gfi@filadelfia.dk

Kort over Filadelfia

Download oversigtskort over Filadelfia.

Find vej