Besøg af australsk patientforening

australsk besøg

15.09.2023

Forleden fik Epilepsihospitalet og de sociale tilbud besøg af Chris Dougherty administrerende direktør fra organisationen Epilepsy Queensland, Australien. Chris Dougherty er meget optaget af vores holistiske tilgang til epilepsi, og hvordan vi arbejder med det hele menneske i forskellige livsfaser.

Chris Dougherty besøgte blandt andet Afsnit for Epilepsi med Handicap. Det er et helt unik afsnit, hvor patienter med fx udviklingshæmning og hjerneskader er indlagte. Chris Dougherty fik en snak med oversygeplejerske Henrik Petterson om arbejdet på afsnittet. Patienterne har ofte vanskelig behandlelig epilepsi, der kompliceres af andre sygdomme og adfærdsmæssige problemstillinger.

På det sociale døgntilbud Egebo viste afdelingsleder Bettina Andersen rundt. Besøget fra Australien vakte interesse fra flere borgere, der fik en snak med Chris Dougherty.

Afdelingsneurofysiologiassistent Anders Bach Justesen fortalte om forskning og udvikling indenfor neurofysiologien. Filadelfias EMU (Epilepsi Monitoring Unit) er det sted, hvor vi måler hjernes elektriske svingninger og optager de epileptiske anfald på video. Som noget helt særligt kan patienterne bevæge sig rundt både ude og inde - og ikke ligge i en seng, som andre steder i verden.

Cheflæge Kern Olofsson og chefsygeplejerske Tina Munk viste rundt og fortalte om hverdagen for de mindste patienter og medarbejdere på børnehospitalet.

Dagen blev rundet af med oplæg fra neuropsykolog og Post Doc Anne Vagner Jakobsen og Trine Moos, udviklings- og forskningssygeplejerske & Ph.d. studerende.

Ligheder og forskelle i arbejdet med og tilbud til mennesker med epilepsi, blev flittigt diskuteret. Uanset hvorpå kloden man befinder sig, er der behov for mere viden og flere løsninger i forhold til epilepsi og de psykosociale problemstillinger, der relatere sig hertil.

Epilepsy Queensland er en forening, som primært beskæftiger sig med psykosociale konsekvenser ved epilepsi. På dagen deltog Per Olesen, direktør i Epilepsiforeningen sammen med administrerende direktør Jens-Otto Skovgaard Jeppesen og Laila Dahl fra Specialrådgivning om Epilepsi - begge fra Filadelfia. 

Australsk besøg Chris Dougherty