Danske Handicaporganisationer på besøg

Danske Handicaporganisationer

08.02.2023

Filadelfia er det danske sundhedsvæsens humlebi - det kan lade sig gøre at være velfungerende, sagde næstformand i bestyrelsen Jens Stenbæk ved velkomsten til Danske Handicaporganisationer, som i dag er på rundvisning på Filadelfia.

Danske Handicaporganisationer har selv henvendt sig og bedt om en rundvisning. Direktør Per Olesen og landsformand Lone Nørager Kristesen fra Epilepsiforeningen deltager i dagen. 

Medlemmerne bliver vist rundt på Neurofysiologiklinikken, 'Børn med Epilepsi', Neuropædiastrisk Afdeling og Center for Neurorehabilitering. Filadelfias administrerende direktør Jens-Otto Skovgaard Jeppesen og sundhedsfaglig direktør Mads Ravnborg deltager begge.