Vandt udbud om rådgivning om epilepsi

Laila Dahl, leder af Specialrådgivning om Epilepsi

09.01.2023

Hvis man er i tvivl om, hvilken støtte man kan få til sit barn med epilepsi, eller som ansat i en kommune er i vildrede om, hvilke krav man kan stille, når borgeren har epilepsi. Ja, så er der hjælp at hente hos Specialrådgivning om Epilepsi, som er en del af Filadelfia.

 Socialstyrelsen har haft rådgivningen i udbud, og opgaven er landet hos Filadelfia igen. Dermed kan den gratis landsdækkende rådgivning fortsætte, hvad enten det er på telefon eller når medarbejderne drager ud i landet med oplæg og rådgivning på skoler, uddannelsesinstitutioner, jobcentre eller virksomheder.

 Kontrakten med Socialstyrelsen er på godt 3 millioner kroner. Der er mulighed for forlængelse af kontrakten i op til 8 år, så beløber det sig til godt 24 millioner kroner.

-  At vi vinder udbuddet er et kvalitets stempel på det arbejde vi har udført siden 2017 og vi er stolte og glade for at opgaven igen lander hos Filadelfia, siger Laila Dahl, leder af afdelingen.

- Vi går til opgaven med en vis ydmyghed og ser frem til at fortsætte det samarbejde, vi har med professionelle over hele landet.

Med kontrakten er Specialrådgivning om Epilepsi en leverandør hos Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO). Den er sammensat af landets dygtigste specialister inden for specifikke områder, som stiller deres faglige viden og erfaring til rådighed.

Vidensdeling kan ingen løse alene – der skal alliancer og dialog til, for at få den nyeste forskning, viden og information bredt ud. Rådgivningen samarbejder med kommuner og hospitaler for at få den nyeste viden ud til de aktører, som skal anvende og støtte borgeren i hverdagen. I de komplicerede sager med epilepsi bistår Filadelfia kommuner, borgere og kommunale og private tilbud med rådgivning.

- Sigtet med vores arbejde er at udbrede viden og indsigt i epilepsi ud til alle landets kommuner – i relation til det sociale område. Parallelt hermed arbejder vi på anden vis på landsplan med at udbrede sundhedsfaglig viden om epilepsi til kommunerne. Jeg er derfor meget glad for, at vi ad begge veje kan komme 360 grader rundt om patienter og borgere med epilepsi, siger administrerende direktør Jens-Otto Skovgaard Jeppesen fra Filadelfia.

I 2022 holdt medarbejderne i Specialrådgivning om Epilepsi 40 psykosociale oplæg, 40 individuelle rådgivningsforløb, og der var godt 500 henvendelser fra borgere, pårørende og fagprofessionelle fordelt på 88 kommuner.