Ny bog om Filadelfia

Mie Nielsen, bibliotekar

02.01.2023

125 års historie bliver fortalt på 175 sider i en ny bog om Filadelfia. Bogen kan ses på Lokalhistorisk Arkiv i Dianalund eller lånes på biblioteket i byen. Den hedder ’Filadelfia – fokus på hjernen med hjertet gennem 125 år’, og bibliotekar Mie Nielsen står blandt andet parat til at låne den ud.

På det sidste bestyrelsesmøde inden jul fik Filadelfias bestyrelse overrakt bogen, hvor forfatter og historiker Doron Haahr har gravet sig ned i de historiske arkiver og stået i spidsen for at få historierne frem.  Filadelfias eget museum har dokumenteret de 125 år og bidraget med værdifuldt materiale.

Den store jubilæumsbog fortæller i ord og billeder historien om en iværksætter, som for 125 år siden lagde første sten til Epilepsihospitalet og op til i dag, hvor byggesten i DNA-strenge har stor betydning i forskningen.

Grundlæggeren og landsbylægen Adolph Sell var optaget af at hjælpe mennesker med epilepsi og psykiske sygdomme. Den første patient blev indlagt i 1897 og kom fra København. I dag har Filadelfia 6.000 ambulante besøg og 1350 indlæggelser med patienter fra hele landet årligt.

- Det er fantastisk at se 125 år samlet i ord og billeder. Det er fortællingen om pionerånd, mod og vedholdenhed. Bogen har fokus på personer, overvejelser og beslutninger, som har haft betydningen for, at Filadelfia er en levende og unik organisation i dag, siger bestyrelsesformand Leif Vestergaard Pedersen.

- Det er vigtigt, at eftertiden får et indblik i Filadelfias historie og udvikling med ny viden og forskning inden for diagnosticering, behandling og rehabilitering, fastslår bestyrelsesformand Leif Vestergaard Pedersen.

Bogen fortæller om tiden langt tilbage i historien, men også nyere tids historie, hvor forskning og udvikling har løftet Epilepsihospitalet op i en international liga, og samtidig formår man at give tilbud til de mennesker, som har ekstra behov i form af bosteder og dagtilbud, skole og specialrådgivning. På den måde kommer man 360 rundt om patienter med epilepsi eller erhvervet hjerneskade.

Bogen om Filadelfia er ikke alene historien om Epilepsihospitalet. Dianalund by er bygget op omkring Filadelfia. Togstationen kom til byen i 1901 – altså fire år efter Filadelfia blev grundlagt. Vejene omkring Filadelfia fortæller deres egen historie om en svunden tid. I dag kan man stadig køre hen ad Dr. Sells Vej og ind på Visby Alle - opkaldt efter pionererne i epilepsi.