Vi skal spille hinanden gode

Paneldebat på Epilepsiforeningens konference

20.05.2022

 Vi skal spille hinanden gode, sagde sundhedsfaglig direktør Mads Ravnborg fra Filadelfia under dagens paneldebat på Epilepsiforeningens's konference. Den handler om, hvordan får vi understøttet den bedst mulige behandling og rehabilitering til alle epilepsipatienter.
Sundhedsfaglig direktør Mads Ravnborg til højre i billedet taler om sektorovergange, og at vi er forpligtet til at spille hinanden gode, når bolden/sagen spilles over på en anden bane eksempelvis fra region til kommune.

Med i debatten er landsformand for Epilepsiforeningen Lone Nørager Kristensen, Anne Sabers, overlæge på Epilepsiklinikken på  Rigshospitalet, Sanne Dragholm, kontorchef for Handicap i Socialstyrelsen og Jakob Christensen, formand for Dansk Epilepsi Selskab og Jane Heitmann, formand for Folketingets Sundhedsudvalg. 

Lederen af Neuropsykologisk Afdeling fra Filadelfia deltog også i konferencen og holdt oplæg.

Specialrådgivning om Epilepsi fra Filadelfia havde en stand på konferencen, som mange valgte at komme forbi.