International konference til april

Luftfoto af Filadelfia

20.01.2022

Filadelfia afholder sin 5 store internationale konference om epilepsi for forskere fra hele verden. Det sker 7-8. april 2022. Konferencen afholdes på Comwell Klarskovgaard i Korsør. 

Du kan melde dig til her

Konferencens hjemmeside

Overskriften på konferencen er:  Implementering af epilepsigenetik i klinisk praksis

Genetisk testning er blevet en mere og mere væsentlig del af den kliniske praksis inden for epilepsi. På denne konference agter vi at drøfte genetikens nuværende rolle inden for klinisk praksis, hvor der stadig er en debat i gang, og hvor der er behov for yderligere viden. Vi vil diskutere udbyttet af genetisk testning hos voksne epilepsipatienter, og hvordan dette diagnostiske værktøj kan føre til bedre styring og være relevant i overgangen fra pædiatrisk til voksenpleje.

Den metode, der er nødvendig for at udføre kliniske undersøgelser under sjældne forhold, og hvordan disse undersøgelser i begrænsede kohorter af forsøgspersoner kan være afgørende for udviklingen af målrettede lægemidler, vil blive illustreret. Desuden vil den rolle, som patientforeninger, internationale epilepsinetværk og registre spiller i denne bestræbelse, blive drøftet. Endelig vil beviser tyder på, at genetik kan have en indvirkning på udvælgelsen af epilepsi kirurgi kandidater og kan informere om post-kirurgisk prognose vil blive præsenteret.