100 år siden Dr. Sell døde

krans ved gravsted

19.11.2021

I dag er det 100 år siden at Epilepsihospitalet Filadelfias grundlægger døde. Det er blevet markeret med en krans på Dr. Sells grav – Filadelfias kirkegård.   

Det var den fremsynede læge Dr. Sell, som på 260.000 m2 stor bar mark grund-lagde Epilepsi- og Psykiatrihospitalet i Dianalund på Vestsjælland.  

Vi markerer 100-års dag for Dr. Sells død. En fremsynet iværksætter der var optaget af at kunne hjælpe mennesker med epilepsi eller psykiatriske lidelser. Med inspiration fra et Epilepsicenter i Bethel i Tysklandindsam-lede han penge til at rejse bygninger og ansætte af plejepersonale, søstre og diakoner til det som i dag 100 år senere er blevet til det landsdæk-kende Epilepsihospital, Center for Neurorehabilitering, Børneskolen, Sociale specialiserede døgntilbud og Specialrådgivning.

- Målgruppen er mennesker med epilepsi og erhvervet hjerneskade. En lægefaglig, sygeplejefaglig og en diakonal tilgang har i alle årene været afgørende for den dedikerede og værdimæssige attitude, som kendetegner Filadelfias 800 ledere og medarbejdere. Den samlede organisation er bæredygtig og oversat til nutidssprog har vi alle ”Fokus på hjernen – med hjertet”, siger administrerende direktør Jens-Otto Skovgaard Jeppesen.

Da Adolph Sell gik bort havde hospitalet fortsat patienter med psykiatriske diagnoser. Med udflytningen af de statslige psykiatrihospitaler til amtskommunerne midt i 1980’erne blev Filadelfias Psykiatrihospital overdraget til Vestsjællands Amtskommune.

Filadelfia er i dag kendt for udredning, behandling, rehabilitering og forskning på højt specialiseret niveau – nationalt og internationalt..

Vi har ganske langt fulgt i Dr. Sells fodspor og er i dag i front med nye udrednings- og behandlingstiltag – herunder med virtuelle konsultationer, app-løsninger og andre mobilteknologiske innovationsprojekter. Næste år fejrer vi Filadelfias 125-års jubilæum. Det er helt unikt – og vi fastholder som selvejende non-profit sundheds- og socialorganisation stadigt ambitionerne med et fokus på patienter og borgere med behov for specialiseret behov i hele landet, fortæller administrerende direktør Jens-Otto Skovgaard Jeppesen.

Filadelfia tilbyder den nyeste viden og teknologi, hvad enten man bor på Bornholm eller i Sønderjylland langt fra Dianalund. Hospitalets virtuelle konsultationer bevirker, at man kan med lægen hjemmefra. I Aalborg ligger desuden Filadelfias fjernambulatorium for børn og unge. Her tager Filadelfias læger til Nordjylland, så syge børn og unge undgår transport til Vestsjælland.