Åbent hus hos Center for Neurorehabilitering

Center for Neurorehabilitering

03.11.2021

 

Center for Neurorehabiliteing inviterer til fyraftensmøde for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter torsdag den 18. november kl. 16-17.30.

Er du sygeplejerske eller social og sundhedsassistent og kunne tænke dig et inspirerende og fagligt udviklende job så kom og hør om arbejdet med neurorehabilitering af patienter med moderate til svære følger efter hjerneskade.

Hvem er vi:

CfN yder intensiv rehabilitering til voksne med moderate til svære følger efter pludselig opstået hjerneskade forårsaget af traumer eller tilgrænsende lidelser, såsom apopleksi, cerebral hypoxi, infektioner mv. CfN har plads til 20 døgnklienter fordelt på 2 afsnit. Klienterne er i gennemsnit indskrevet 2-4 måneder.

CfN hører under Filadelfia, som er en selvejende non-profit institution. Filadelfia driver såvel en forskningsafdeling som en udviklings- og uddannelsesafdeling, hvor kurser i neurorehabilitering med undervisere fra ind- og udland løbende tilbydes. I CfN-Filadelfia modtager nye kolleger målrettet introduktion til specialet, og der er gode muligheder for at videreudvikle sig både fagligt og personligt gennem sparring med vores erfarne fagprofessionelle (neurologer, neuropsykologer, talepædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker/SSA’er, ergoterapeuter og fysioterapeuter), som er en del af de tværfaglige teams. CfN-Filadelfia inviterer endvidere regelmæssigt eksterne specialister til at afholde temadage og bidrage med klinisk supervision.

På mødet vil du møde kollegaer som vil orientere og fortælle om det daglige arbejde indenfor specialet omhandlende: 

  • Sygepleje og det tværfaglige samarbejde 
  • Kontaktpersonfunktion dag og aften 
  • Arbejde med pårørende 
  • Kurser og uddannelsesmuligheder.

Tilmelding til mødet kan ske ved mail til lptr@filadelfia.dk

Mødet foregår på adressen Kolonivej 25, 4293 Dianalund på 2. sal

Der vil blive serveret en sandwich samt sodavand eller kaffe/te.