Vinder udbud om specialrådgivning

Telefonrådgivning

04.01.2017

Dingelingeling. Telefonen ringer hos Specialrådgivningen om Epilepsi på Filadelfia. En skolelærer er i røret. han er bekymret for en elev. Når eleven endelig er i skole, så har han svært ved at lære noget. Specialrådgivningen om Epilepsi får over 600 opkald om året fra fagfolk og familier, som har brug for hjælp til både børn og voksne med epilepsi.

Specialrådgivningen har netop vundet udbudsrunden og indgået kontrakt med Socialstyrelsen. Kontrakten lyder 2.9 mio. kroner pr. år fra 2017-2020. Den sikrer, at Specialrådgivningen fortsat kan give gratis rådgivning til hele landet, enten på telefon, mail eller ved personlige møder. Borgere skoler, uddannelsessteder, kommunale fagpersoner, bo-institutioner mv. er velkomne til at kontakte Specialrådgivningen.

Glade for aftalen

- Vi er meget glade for den ny aftale, som betyder, at vi kan rådgive de næste fire år. Borgere med epilepsi kan have kognitive vanskeligheder fx udtrætning, koncentrationsproblemer og manglende overblik. De kan også have svært ved at planlægge hverdagen. Det påvirker deres skole- eller arbejdsliv, forklarer leder af Specialrådgivningen Christina Kjellerup Nielsen.

Epilepsi er nemlig andet end anfald. Sygdommen kan have psykologiske og sociale konsekvenser i hverdagen, hvor man har svært ved at acceptere eller lære at leve med epilepsi, og de følger den giver. Det er derfor vigtigt, at omgivelserne er klædt på til at forstå sygdommen og følgerne.

Kontakt Specialrådgivningen på tlf. 58 27 10 32. Der er åbent mandag til torsdag fra kl. 10-14.