Analyseprogram

Akkrediteret af DANAK efter DS/EN ISO 15189:2013 under registreringsnummer 1038 til medicinsk undersøgelse, specialerne Genetik og Farmakologi

DANAK 1038

Repertoire og præanalytiske forhold  

Oversigt over medikamentanalyser og gentest

Her findes oversigter over de præanalytiske forhold vedrørende de medikamentanalyser og gentest, der udføres af laboratoriet på Filadelfia. I oversigterne ses også et vejledende terapeutisk interval.

Se fuld oversigt her - her fremgår hvilke analyser, der er akkrediteret. Eller se hurtigliste med priser her

Laboratoriet indfører løbende forbedrede analysegange, der betyder hurtigere svar og mindre prøvemateriale. 
 
Siden er opdateret 28.4 2021