Langtidsområdet Egebo til mennesker med epilepsi

Egen lejlighed med terrasse til beboere med epilepsi

På Langtidsafsnit E (Egebo) bor voksne patienter med epilepsi. Afsnittet har døgnåbent årets 365 dage.
 
Langtidsafsnit E er opført i 2009 og 2022, og det er i ét plan. Hver lejlighed har stue/køkken, soveværelse og eget handicapvenligt badeværelse. Der hører en lille terrasse til hver lejlighed.

Hverdagen i Langtidsområdet for mennesker med epilepsi

De fleste beboere har på grund af deres epilepsi og eventuelt medfødte eller erhvervede hjerneskade fysiske, psykiske og sociale problemstillinger, samtidig med at de er oppe i årene. Derfor har de et udstrakt behov for lægeligt tilsyn ved Epilepsihospitalets læger. Beboerne har samtidig et udtalt behov for omsorg og pleje. I afsnittet er ansat forskellige faggrupper indenfor plejen herunder sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter med flere. 
Beboerne er tilknyttet faste kontaktpersoner samt fast tilsyn af kontaktlæge flere gange om måneden. Vi gør meget for, at beboernes dagligdag kan opleves både indholdsrig og overskuelig. Foruden forskellige arrangementer i de enkelte afsnit, bistår vi den enkelte beboer med støtte og ledsager dem i forhold til at opretholde kontakten til pårørende. De deltager også i forskellige oplevelser som byture, koncerter og lignende aktiviteter, der hører hverdagslivet til. Desuden er der et tæt samarbejde med hospitalets fysio- og ergoterapeuter efter individuelt behov. Flere beboere er tilknyttet værksteder på Filadelfias Rehabiliterings- og Udviklingscenter. 

Historien bag Langtidsområdet til patienter med epilepsi

Helt frem til 1970´erne blev patienter, der var særligt mærkede af epilepsi, henvist til Filadelfia til langtidsophold. Tilbage i 1970´erne var der 800 langtidspatienter. Socialreformen i 1973 indebar ændrede og mere specialiserede døgntilbud til en lang række borgere. Det betød samtidig, at tilgangen af patienter med epilepsi med langtidsanbringelse stoppede.