Langtidsområdet - Egebo

Egen lejlighed med terrasse

Langtidsområdet består af et fysisk adskilt afsnit. På Langtidsafsnit E (Egebo) bor voksne epilepsipatienter. Afsnittet har døgnåbent årets 365 dage.
 
Langtidsafsnit E (Egebo), der er opført i 2009 og 2022 er i ét plan, har lejligheder med stue/køkken, soveværelse og eget handicapvenligt badeværelse. Der hører en lille terrasse til hver lejlighed.

Hverdagen i Langtidsområdet

Det er kendetegnende for alle beboerne, at de på grund af deres epilepsi og eventuelt medfødte eller erhvervede hjerneskade har fysiske, psykiske og sociale problemstillinger, samtidig med at de er oppe i årene, og derfor har et udstrakt behov for lægeligt tilsyn ved Epilepsihospitalets læger. Beboerne har samtidig et udtalt behov for omsorg og pleje. I sengeafsnittene er ansat forskellige faggrupper indenfor plejen herunder sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter med flere. 
Beboerne er tilknyttet faste kontaktpersoner i plejen samt fast tilsyn af kontaktlæge flere gange om måneden. I afsnittene gør vi meget for, at beboernes dagligdag kan opleves både indholdsrig og overskuelig. Foruden forskellige arrangementer i de enkelte afsnit, bistår vi den enkelte beboer med støtte og ledsager dem i forhold til at opretholde kontakten til pårørende. De deltager også i forskellige oplevelser som byture, koncerter og lignende aktiviteter, der hører hverdagslivet til. Desuden er der et tæt samarbejde med hospitalets fysio- og ergoterapeuter efter individuelt behov.

Flere beboere er tilknyttet værksteder på Filadelfias Rehabiliterings- og Udviklingscenter, afhængig af den enkeltes behov, hvor der er mulighed for at deltage i diverse aktiviteter.

Historien bag Langtidsområdet 

Helt frem til 1970´erne blev patienter, der var særligt mærkede af epilepsi, henvist til Filadelfia til langtidsophold. Tilbage i 1970´erne var der 800 langtidspatienter. Socialreformen i 1973 indebar ændrede og mere specialiserede døgntilbud til en lang række borgere. Det betød samtidig, at tilgangen af epilepsipatienter med langtidsanbringelse stoppede.