Afsnittet for Epilepsi med Handicap

Tæt observation af patienterne

Vores patienter har som oftest vanskeligt behandlelig epilepsi, og situationen er ofte kompliceret af andre sygdomme, ligesom der ofte er adfærdsmæssige problemstillinger. Typisk er der behov for en tæt observation over tid. Indlæggelsestiden er meget afhængig af situationen, men typisk varer den tre til fire uger.

Til afsnittet er tilknyttet flere læger med specialviden, der sammen med plejepersonalet tager sig af patientforløbet med undersøgelse og behandling under indlæggelsen. Observation udføres af særligt uddannet plejepersonale.

Der er et tæt tværfagligt samarbejde med fysio- og ergoterapeuter. Værkstedsassistenter og diætister inddrages, hvor det findes relevant.

Der er 12 enkeltværelser. Bad og toilet deles. Under indlæggelsen får alle patienter tildelt kontaktpersoner.

Undervisning af pårørende og institutionspersonale

Afsnittet tilbyder undervisning i epilepsi til indlagte efter individuel vurdering, ligesom det er et tilbud til pårørende, og - hvis patienten bor på institution - også til personale udefra.