Afsnit for Epilepsi med Handicap

Filadelfias sengeafsnit er for fysisk og psykisk udviklingshæmmede patienter med epilepsi, som er svær at behandle, og ofte har de også andre sygdomme. Indlæggelse sker til planlagt patientforløb. Sengeafsnittet, der har døgnåbent alle ugens syv dage, indgår i hospitalets lukkeperioder omkring påske, tre uger i sommerperioden samt til jul og nytår.