Information om neurorehabiliteringen på Filadelfia

Hos os er det dig og dine mål, som styrer rehabiliteringen. Du bliver modtaget af et team, som består af en

 • Ergoterapeut
 • Fysioterapeut
 • Neuropsykolog
 • Neurolog
 • Talepædagog
 • Socialkonsulent
 • Social- og sundhedsassistent/sygeplejerske - som også fungerer som din kontaktperson.

Sammen afdækker vi dine problemstillinger og ressourcer, så vi kan skabe de bedste betingelser for, at du kan opnå dine mål. Vi arbejder tæt sammen tværfagligt omkring målsætningerne og evaluerer med dig og dine pårørende hver anden uge. Sådan sikrer vi, at vi ved en fælles indsats er på rette vej. 

Kontakt os i dag 

Vi giver målrettet behandling døgnet rundt

Neurorehabiliteringen foregår døgnet rundt. Alle medarbejdere deltager løbende i efteruddannelse og kurser inden for neurorehabilitering og modtager supervision af specialister. Det giver en fælles forståelse for den ændrede livssituation efter en erhvervet hjerneskade og sikrer en sammenhængende, målrettet og intensiv rehabiliterings indsats.

Dit team udarbejder vejledninger, så alle medarbejdere ved hvilken hjælp og støtte du har brug for ved fx forflytninger, spisesituationer eller kommunikation.

Vi er hos dig hele tiden

Du vil møde alle faggrupper hyppigere end hos de fleste sammenlignelige tilbud. Vi prioriterer også neuropsykologens og talepædagogens indsatser højt, og da de er ansat i centeret, er de aldrig langt væk. Vores fysio- og ergoterapeuter er sammen med social og sundhedsassistenter samt sygeplejersker altid at finde på begge afdelinger, -også om aftenen og i weekender samt helligdage. Som noget helt særligt for os har vi speciallæger døgnet rundt på afdelingen. 

Du har mulighed for ekstra træning

Den individuelle træning er udgangspunktet, men har du mere overskud, så kan du også deltage i: 

 • Afasigruppe - træning af tale og forståelse
 • Armhold - opgavespecifik repetitiv armtræning
 • Balancehold - udendørs siddende, stående eller gående 
 • Bowling og biograf - arrangeret af vores socialpædagog
 • Madgruppe - indkøb, fællesskab, overblik og glæden ved et godt måltid
 • Sanggruppe - træning af sociale og kommunikative kompetencer
 • Ture ud i det blå i weekenderne
 • Værkstedsgruppe - ved behov tilknyttes du Filadelfias tilbud.

Når du nærmer dig udskrivelse, vil vi efter behov tage på hjemmebesøg og eventuelt planlægge hjemmetræning. 

 

Kontakt os i dag