Information om genoptræningsplan for patienter

Genoptræningsplanen sætter rammen for den genoptræning, som kommunen skal tilbyde. Alle patienter, som har været indlagt med en erhvervet hjerneskade, skal ved udskrivelse have en genoptræningsplan.

Genoptræningsplanen kan have forskellige niveauer:

 1. Alment niveau: Varetages i hjemkommunen og kommunen visiterer selv om det skal være på basalt eller avanceret niveau
 2. Rehabilitering på specialiseret niveau: Der kræves et teambaseret, tværfagligt og helhedsorienteret forløb varetaget af fagpersoner med specialiserede kompetencer inden for hjerneskaderehabilitering. 

Krav til rehabilitering på specialiseret niveau

 • Høj intensitet alle ugens dage
 • Interdisciplinært samarbejde mellem flere relevante sundhedsfaglige medarbejdere samt neuropsykologer, logopæder og socialrådgivere. Desuden assistance fra speciallæge i neurologi.
 • Alle involverede fagprofessionelle skal have specialviden indenfor neurologi og som udgangspunkt kun beskæftige sig med neurorehabilitering på specialiseret niveau
 • Anvendelse af målrettede rehabiliteringsteknikker og -metoder.
 • Der stilles krav til personalets kompetencer indenfor:
  • Fysiske funktionsnedsættelser
  • Kognitive funktionsnedsættelser
  • Kommunikative funktionsnedsættelser
  • Adfærdsmæssige funktionsnedsættelser.

Det er kommunens ansvar at sikre, at borgere med behov for neurorehabilitering på specialiseret niveau tilbydes et behandlingsforløb, der opfylder kravene.

Center for Neurorehabilitering har mange års erfaring med neurorehabilitering på specialiseret niveau og opfylder alle de nævnte krav. Som noget helt særligt for os har vi speciallæger døgnet rundt. Vi behandler patienter med svære skader efter fx en blodprop i hjernen. 

 Læs mere om genoptræningsplaner her