Voksenområdet

Voksne med epilepsi kan have kognitive udfordringer, der på forskellig vis påvirker dagligdagen. Voksne under uddannelse eller job kan have udfordringer med at indgå under ordinære vilkår. Der kan også være udfordringer med at tage sig af daglige gøremål i hjemmet. 

Neuropsykologisk vurdering i forbindelse med psykosocial udredning

Psykologer, læger, ergoterapeuter og plejepersonale undersøger patientens kognitive og praktiske færdigheder. Det sker i et tværfagligt samarbejde. Psykologerne bidrager med den neuropsykologiske undersøgelse af de kognitive evner, som ligger til grund for patientens praktiske kunnen. 

Rehabilitering og neuropsykologisk indsats

Voksne med epilepsi, som er kognitivt udfordret i en grad, så det kan være svært selvstændigt at mestre dagligdags aktiviteter og eventuelt også uddannelse/arbejde, kan efter den psykosociale udredning henvises til rehabilitering.  

Rehabiliteringen vil ofte have fokus på forvaltning af energi, søvnhygiejne, accept af epilepsien og dens følger, opmærksomhedstræning og strukturering ved hjælp af kompenserende strategier. Hensigten er, at patienten får bedre livskvalitet gennem højere grad af selvstændighed og kontrol over eget liv.

Neuropsykologen bidrager med introduktion til og opfølgende samtaler vedrørende de kompenserende strategier, der bliver gennemgående for forløbet og som patienten forbedrerer på sig under forløbet og efterfølgende i form af huskekort. 

Epilepsikirurgi og neuropsykologisk testning

Neuropsykologisk testning indgår som en del af udredningsforløbet for patienter, hvor der overvejes et kirurgisk indgreb. 

For patienter, der har fået et kirurgisk indgreb testes de kognitive evner igen to år efter operationen.