Børneområdet

Børn med epilepsi kan have vanskeligheder med indlæring og have udfordringer med adfærd - i forskellig grad og omfang. Børnepsykologerne i Neuropsykologisk Afdeling har specialiseret viden om, hvordan forskellige former for epilepsi kan påvirke børns udvikling og kognitive evner. 

Neuropsykologisk Afdeling tilbyder  børneneuropsykologiske udredninger med grundig kognitiv testning i kombination med skole- eller børnehaveobservation. Det sker i samarbejde med Filadelfias specialskole Børneskolen. Fysio- og ergoterapeuter tilknyttet Epilepsihospitalet kan også vurdere børns motorik, hvis der er behov for det. Udredningen giver et helhedsbillede af barnets indlæringsmæssige behov samt pædagogisk vedledning til at imødekomme dem. 

Førskoleforløb

Nogle former for epilepsi kan være indgribende i dele af småbørnsårene og betydeligt påvirket både barnets udvikling og muligheder for at udfolde sig. For disse børn er det ofte i f'ørskolealderen vigtigt at afdække graden af adfærdsmæssig og kognitiv påvirkning i forhold til overvejelser om barnets potentiale for udvikling og grad af behov for støtte ved skolestart - samt eventuel udsættelse af skolestart. I disse forløb udarbejder psykologerne børneneuropsykologiske udredninger med tværfagligt tilsnit efter henvisning fra barnets behandlende læge på Afdeling for Børn med Epilepsi. 

Epilepsikirurgi og neuropsykologisk testning

Neuropsykologisk testing indgår som en del af udredningsforløbet for børn og unge, hvor man overvejer et kirurgisk indgreb. Som en del af det kirurgiske forløb sker en fornyet testning af de kognitive evner to år efter operationen. 

ESES baseline testning

ESES er et epileptisk syndrom hos børn, hvor der er høj forekomst af epileptisk aktivitet om natten. ESES er ofte forbundet med betydelige vanskeligheder med at lære nyt, adfærdsvanskeligheder og en stor tendens til udtrætning. Neuropsykologisk Afdeling varertager baseline-testning af nydiagnostiserede børn med ESES. Testningen af det kognitive niveau tidligt i forløbet bidrager til den behandlende læges muligheder for at følge effekt af medicin i forhold til barnets kognitive udvikling. Senere i behandlingsforløbet kan en opfølgende test af børnene være med til at afklare, hvordan udviklingen har formet sig og om der eventuelt er kommet flere vanskeligheder til.