Laboratoriets rådgivning

Terapeutiske intervaller og patientsikkerhed

Laboratoriet på Filadelfia rådgiver om vejledende terapeutiske intervaller inden for antiepileptika og psykofarmaka. Vi rådgiver ligeledes om den farmakologiske konsekvens af genotypebestemmelse i forhold til dosisjustering af psykofarmaka. De to kompetencefelter kan sammen eller hver for sig bidrage til en optimal lægemiddelbehandling og dermed en øget patientsikkerhed. 

Laboratoriet tilbyder koncentrationsmålinger af langt de fleste antiepileptika (AED) og psykofarmaka, ligesom rådgivning om resultaterne er en del af vores kompetencer.

Se mere om
Laboratoriets rådgivning
Medikamentanalyser
Gentest

Siden er opdateret 24. februar 2022