Behandling af erhvervet hjerneskade

På Filadelfia er vi eksperter i at hjælpe senhjerneskadede videre

Erhvervet hjerneskade eller senhjerneskade, er en skade på hjernen, som opstår på grund af sygdomme eller ved ulykker. Følgerne af skaden afhænger af, hvilke områder i hjernen, der har taget skade og hvor stort et område af hjernen, der er beskadiget. Mennesker med en erhvervet hjerneskade kan derfor være meget forskellige og med forskellige funktionsnedsættelser og ressourcer. Derfor er et rehabiliteringsforløb individuelt tilrettelagt ud fra personens samlede livssituation. Mennesker med følger efter erhvervet hjerneskade kan i stort omfang blive hjulpet tilbage til en aktiv og meningsfuld tilværelse, dog ofte på nye betingelser.

I 2010 blev det skønnet, at cirka 18.000 personer i Danmark havde behov for hjerneskaderehabilitering.

Følgevirkningerne af hjerneskaden kan være af både bevægelsesmæssig, mental, sansemæssig og sproglig karakter. Der kan være stor variation i sværhedsgraden af hjerneskaden.
Ofte befinder personer med erhvervet hjerneskade og deres pårørende sig i en sårbar situation på grund af de mange og ofte alvorlige følger af hjerneskaden. Det understreger behovet for rammer, koordinering og sammenhæng i rehabiliteringsforløbet, Se mere om erhvervet hjerneskade og rehabilitering på Socialstyrelsens hjemmeside.

Specialister på Filadelfia i erhvervet hjerneskade

På Filadelfia er samlet stor ekspertise, når det gælder om at hjælpe mennesker med følger efter erhvervet hjerneskade videre, og Filadelfia er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at varetage neurorehabilitering på et specialiseret niveau. 

Filadelfias specialiserede rehabiliteringstilbud

På specialiseret niveau sondres mellem genoptræning på specialiseret niveau (på sygehus) og rehabilitering på specialiseret niveau (ved specialiserede rehabiliteringstilbud). Vi samarbejder blandt andet med kommunerne, når målgruppen er patienter med komplicerede, omfattende, sjældne og/eller alvorlige funktionsevnenedsættelser af væsentlig betydning for et eller flere livsområder, og som har behov for indsatser, som varetages af sundhedspersoner med specialiserede kompetencer inden for deres fagområde.

Behov for effektive rehabiliteringsforløb

Filadelfia er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at stå for de krævende forløb, som kan hjælpe personer med erhvervet hjerneskade videre. Sundhedsstyrelsen skriver i forordet til det program, der beskriver den nødvendige indsats til voksne med erhvervet hjerneskade:

Mennesker med en erhvervet hjerneskade har oftest omfattende følger af hjerneskaden, som kan have stor indflydelse på deres liv og hverdag. De har derfor behov for effektive rehabiliteringsforløb med henblik på at mindske følgerne af hjerneskaden og derved opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering efter erhvervet hjerneskade involverer mange aktører og faggrupper i både sygehusvæsenet, almen praksis og kommune. Se mere og download Sundhedsstyrelsens pdf med Forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade

Mennesker, som har fået hjerneskader efter f.eks. traumer, apopleksi (blodprop eller blødning i hjernen), følger af infektioner, iltmangel med mere kan få god og professionel behandling hos os. Filadelfia er godkendt til at behandling af mennesker med - som det hedder i godkendelsen fra Sundhedsstyrelsen:

  • erhvervet hjerneskade efter kranietraumer eller tilgrænsende sygdomme
    • moderate hovedtraumer
    • særlige kognitive og psykiske problemstillinger efter erhvervede hjerneskader
  • apopleksi (svære tilfælde af apopleksi)