Behandling af epilepsi på Filadelfia

Medicin er den mest almindelige behandling mod epilepsi

Antiepileptika - altså medicin mod epilepsi - er den mest almindelige behandling for epilepsi, og den går i gang, når diagnosen er stillet, hvilket betyder, at personen har haft mindst to uprovokerede anfald. Behandlingen påbegyndes ofte på hospitalers neurologiske afdelinger, børneafdelinger og hos praktiserende speciallæger. Det er også her, at patienten får information om epilepsien, navnlig om hvad der kan fremkalde anfald, og om hvilke forholdsregler patienten bør tage.

De fleste bliver anfaldsfri

De fleste patienter bliver anfaldsfri med medicin mod epilepsi; men for cirka en tredjedel hjælper medicinen ikke på anfaldene. Disse patienter er vanskelige at behandle, og henvises til specialiseret behandling for eksempel på Epilepsihospitalet Filadelfia.

Stor ekspertise samlet på Filadelfia

Her er stor ekspertise om epilepsi samlet, og den medicinske behandling kan fortsættes med andre af de over 15 antiepileptika, der findes enten alene eller i en kombination. Der tages løbende blodprøver, hvor blodkoncentrationen af lægemidlerne måles.

Andre behandlingsmuligheder

En del patienter bliver heller ikke anfaldsfri ved denne behandling, hvorfor andre behandlingsmuligheder undersøges, blandt andet
  • operation
  • behandling med nervus vagus stimulator
  • ketogen diætbehandling

Operation

Mange patienter får trods medicinsk behandling hyppige anfald. For dem kan en operation være en mulighed. Det er dog en betingelse, at anfaldene er så svære, at de udgør en afgørende hindring for patientens skolegang, uddannelse eller arbejde - samt almindelige livsudfoldelse. For at afklare om operation er en mulighed, må patienten gennem flere undersøgelser - her kan du læse mere om epilepsikirurgi.

Nervus vagus stimulator

Ved behandling med nervus vagus stimulator indsættes et lille apparat under venstre kraveben eller ved venstre armhule. Apparatet forsyner vagus nerven med elektriske impulser - ligesom en pacemaker giver elektrisk stimulation til hjertet. Denne metode kan erfaringsmæssigt halvere hyppigheden af anfald hos op mod halvdelen af patienter med svært behandlelig epilepsi.

Ketogen diætbehandling

Ketogen diætbehandling kan også indgå i behandlingen af patienter med epilepsi. En ketogen diæt ændrer kroppens stofskifte, så der er en konstant fedtforbrænding. Kroppen udvikler derved ketonstoffer, som hjernen bruger som energikilde i stedet for sukker. Det er ketonstofferne, der har den behandlende effekt på epilepsien. Du kan læse mere om ketogen diætbehandling her.

Om patientsikkerhed

Det kan være farligt at have et epileptisk anfald, så netop derfor går vi på Epilepsihospitalet meget op i vores patienters sikkerhed. Vi har to niveauer af patientsikkerhed:

Almindelig patientsikkerhed

I det daglige holder vores personale godt øje med patienterne og observerer, hvordan de har det. Det kalder vi ”Almindelig patientsikkerhed”. Det kan af og til være nødvendigt at bede patienterne begrænse deres færden, så vi bedre kan følge dem under indlæggelsen. Endvidere kan den almindelige patientobservation udvides med anfaldsregistrering, det vil sige video-optagelse af patienten på afdelingen.

Skærpet patientsikkerhed

Patientovervågning bruger vi, når patienten har en øget risiko for krampeanfald. Når patienten er i sengen, anvender vi video, som konstant følges af personale i Epilepsihospitalets centrale overvågningsenhed. Når patienten er ude af sengestuen, kigger personalet hyppigt til patienten, som ikke må forlade afdelingen, uden at personale er med. Patientovervågningen varer typisk nogle døgn.