Rekrutteringspolitik

Det er et mål for Filadelfias samlede organisation at rekruttere og fastholde de fagligt og menneskeligt bedst kvalificerede medarbejdere.

For at nå dette mål er det vigtigt at:

  • Der ved ansættelse vælges den ansøger, der ud fra en samlet vurdering har de bedste faglige og menneskelige kvalifikationer uanset køn, race, religion eller etnisk baggrund.
  • Erkende, at rekruttering og fastholdelse af en velkvalificeret medarbejderstab afhænger af, at medarbejderne har udviklingsmuligheder og ser sig selv som en del af et team med en meningsfuld funktion.
  • Medarbejdere skal have adgang til at medvirke i hele ansættelsesprocessen, som hovedregel gennem deltagelse i ansættelsesudvalg.
  • I forbindelse med strukturændringer eller omplaceringer skal berørte medarbejdere have fortrinsret til ledige stillinger, hvis både faglige og menneskelige kompetencer kvalificerer dem.