Om Filadelfias lønpolitik

Det er et mål for Filadelfias samlede organisation at sikre en synlig og fleksibel lønpolitik, der understøtter og fremmer institutionernes målsætninger. Lønnen skal samtidigt betragtes som en motivationsfaktor, der i videst mulig omfang honorerer medarbejderne på baggrund af kvalifikationer, funktioner og ansvarsområder.

For at nå dette mål er det vigtigt at:

  • Principper og kriterier for løndannelse er objektive, åbne og forståelige. Lønnen skal fastsættes ud fra kendte kriterier, der sikrer gennemskuelighed og synlighed for alle medarbejdere.
  • Udnytte de fleksible aflønningsformer med henblik på at tiltrække, fastholde og udvikle kvalificerede og engagerede medarbejdere.
  • Sikre en sammenhæng mellem kompetencer og aflønning, der motiverer medarbejderne til fortsat at øge deres viden og kunnen.
  • Sikre incitament til kvalitetsudvikling, der kan fremme ideer til nye arbejdsformer og tilskynder en effektiv opgavevaretagelse.
  • Sammenlignelige opgaver i videst muligt omfang aflønnes ens.