Den frivillige hjælperolle

”Jeg ved ikke altid, om jeg reelt gør en forskel. Jeg kommer der bare uge efter uge – men ved ikke helt om det er nok”.

Den frivillige har en særlig medmenneskelig relation, som formidler af håb og omsorg til mennesker, der søger hjælp hos de frivillige sociale organisationer. Den frivillige yder omsorgen for andre som medmenneske – og ikke som fagperson. Vi ser på hvilken type af hjælp, man som frivillig kan og bør yde. Vi ser på hvilke magt- og afmagtssituationer man kan befinde sig. Og hvordan man markerer sine egne grænser, hvis det bliver nødvendigt.

Hvad er omsorg og medmenneskelighed i praksis? Hvad er sammenhængen mellem vores personlige livssyn og vores handlinger? Og hvilke håb og ambitioner kan man som frivillig have på andres vegne?

Varighed og form

2 timer (oplæg og debat) eller 3,5 time (oplæg, debat og involvering af deltagernes egne erfaringer og udfordringer).