Menneskeligt nærvær i en professionaliseret hverdag - uløseligt dilemma ?

”Hverdagen består mest af de mange SKAL-opgaver! OG vi ønsker at få mere tid, sådan at vi har ro til at snakke om dybere ting og være sammen med vore gæster eller brugere. Og tid til refleksion sammen med kollegaer!”

Dilemmaet mellem de bløde og de hårde værdier er velkendt!

Kan nærvær og professionalisme gå hånd i hånd?  Giver det mening at tale om professionelt nærvær? Hvad sker der med nærværet, når det professionaliseres? Hvordan opøves nærvær i en travl hverdag?

Vi beskæftiger os med spørgsmålet om, hvordan man finder en bæredygtig balance, som tilgodeser både de ydre krav, der er med til at sikre økonomi og de menneskelige værdier, der sikrer indhold og mening i arbejdet. Og hvorledes valgene påvirker arbejdspladsen i en hensigtsmæssig retning.

Varighed og form

Kursus: Varighed 4-6 timer efter aftale. Kurset tilrettelægges i samarbejde med den enkelte arbejdsplads eller organisation.

Foredrag: Varighed 1½-2 timer med oplæg og plads til samtale og debat.