Diakoni for nybegyndere og nysgerrige

”Jeg har egentlig aldrig rigtig kunnet forklare ordet diakoni. Jo, det har noget med næstekærlighed at gøre, men jeg ved ikke helt hvordan.”

For 100 år siden begyndte diakonien i Danmark, - i årenes løb har den været mere eller mindre synlig. Nu taler vi igen om diakoni! Dengang var det typiske billede på diakoni en diakonisse, der tog sig af nødlidende, - hvad er det egentlig i dag?

Vi vil forklare diakonibegrebet og give et historisk vue gennem diakoniens udvikling og forandring.

Vi vil drøfte spørgsmål som: Hvordan ser nutidens diakoni ud? Hvad forstår vi ved diakoni? Kan man stadig uddanne sig til diakon eller diakonisse? Hvem kan udøve diakoni – skal man være kristen?

En beskrivelse af diakoniens hjerteslag og faglighed krydret med personlige eksempler og oplevelser.

Varighed og form

Foredrag: Varighed 1-1½ time. Foredraget henvender sig både til personer, som er velkendte med og ikke kender til diakoni.