Diakoni for fagprofessionelle - hvad sker med diakoni i offentlig, faglig og videnskabsbaseret hverdag ?

”Når institutioner samarbejder med det offentlige, må diakoni fremstå på en måde, som det offentlige forstår og godtager.”

Traditionelt ses diakoni som kald, tro eller tjeneste - ord som imidlertid ikke er operationelt i en offentlig kontekst. Diakoni er imidlertid også et fag, og her skabes mulighed for at deltage i faglige debatter og refleksioner som en del af en offentlige samtale.

Vi vil definere diakoniens faglighed og se hvordan den kan anvendes både i en kristent kirkelig kontekst og en offentlig kontekst. Vi vil se nærmere på, hvorledes diakonifaget kan udøves af alle fra basisniveau til ekspertniveau.

Vi vil drøfte spørgsmål som: Hvorledes lyder definitionen af diakoniens faglighed og hvad går det ud på? Hvor er linket til diakoniens kristne udgangspunkt? Hvor adskiller værdierne i denne faglighed sig fra de værdier, der er knyttet til det øvrige sociale og sundhedsmæssige arbejde?

Vi vil til sidst se på hvilkårene for at forske i diakonifaget. Hvorledes forholder diakoniens faglighed sig til den naturvidenskabelige og rationelle forskningstradition, der er fremherskende? 

Varighed og form

Kursus: Varighed 4-6 timer. Kurset vil bestå af oplæg, drøftelser og refleksion over egen praksis.

Foredrag: Varighed: 2 timer. Foredraget vil give en indføring i diakoni som fag; diakoniens mulighed som medspiller i det offentlige samt som forskningsobjekt.