Obligatoriske moduler

Obligatorisk modul 1 - Det personlige lederskab og forandring (10 ECTS)

Ledelse og diakoni som fag i forandring

Modulet har fokus på lederens professionelle og diakonifaglige identitet og udvikling. Desuden arbejdes der med kommunikation, som en afgørende forudsætning for, at du som leder kan udvikle organisationens værdigrundlag og skabe mening i forandringer. P

Indhold

 • Lederen som kommunikatior af værdier og mening 
 • Meningsskabende værdiledelse i trosbaserede organisationer
 • Kommunikationens betydning for konstituering a lederrollen
 • Når organisationen kommunikerer - internt og eksternt
 • Mellemlederens rolle i kommunikationen
 • Lederskab i et historisk perspektiv - fra rolle til det personlige lederskab
 • Forandringsledelse og meningsskabelse
 • Professionel diakoni i et udviklingsperspektiv
 • Udarbejdelse af egen definition på professionelt lederskab og professionel diakoni
 • 360 graders lederevaluering.

Obligatorisk modul 2 - Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling (10 ECTS)

Ledelse af medarbejdere og diakoni som organisationens usynlige ressource

Hvordan kan samspil mellem mennesker (ledelse, medarbejdere, frivillige og brugere) være med til at danne og udvikle en organisation? Hvordan kan du som leder stimulere til styrket motivation, faglig udvikling, læring og trivsel. desuden ses på, hvordan diakoniens værdier skaber synlighed af organisationens menneskelige ressourcer.

Indhold

 • Relationsbaseret ledelse
 • Team og grupper - processer, dynamik, samarbejde og ledelse
 • Motivation af medarbejdere og frivillige
 • Konfliktforståelse og konflikthåndtering
 • Autoritet, magt og beslutninger i ledelse og autoritetsrelationen
 • Magt og afmagt i mellemmenneskelige relationer
 • Diakoniens forståelse af begrebet relation
 • Kompetenceudvikling og læring i arbejdslivet
 • Ledelse af psykisk arbejdsmiljø, forebyggelse af stress og udvikling af social kapital
 • Lidelse, håbløshed, meningsløshed og magtesløshed som organisationens menneskelige ressource.

Obligatorisk modul 3 - Organisations, udvikling og samskabelse (10 ECTS)

Strategisk udvikling af værdibaserede organisationer i samspil med omverdenen

Enhver organisation har sin egen struktur og kultur, som konstant bevæger og udvikler sig i samspil med omverdenen. Hvordan kan du som leder arbejde strategisk med at udvikle din organisationer i en retning, som tager afsæt i jeres værdier og formål? Og hvordan kan I indgå i samskabelsesprocesser, som sikrer, at diakonien bidrager med nye løsninger?

Indhold

 • Organisationsteori - fra rationalitet til postmodernitet
 • Organisationen som struktur og kultur
 • Kultur- og interessentanalyse i egen organisation
 • Sensemaking og organisering som ledelsesstrategi
 • Fremtidens organiseringsformer - de blå/grønne organisationer
 • Udvikling, gennemførelse og implementering af strategi
 • Civilsamfundet som partner i samskabelsesprocesser
 • Diakoni og fortalerarbejde
 • Diakoniens organisationsformer i Danmark og i udlandet, historisk og nutidigt
 • Studietur til Oslo